Çalışma Grubu Başkanı

Fevzi Toksoy

Fevzi Toksoy

ACTECON DANIŞMANLIK A.Ş.

Yönetici Ortak : Dr Mehmet Fevzi Toksoy

Rekabet Hukuku Çalışma Grubu

Rekabet Hukuku Çalışma Grubu, rekabet hukuku alanında mevzuatı yakından takip etmek ve tartışmalarda özel sektörün görüşünü ileterek bu alandaki değişikliklere yön vermek, başta AB müktesebatı olmak üzere uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek ve Türkiye’de rekabet mevzuatının etkin uygulanması için önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma Grubu bu doğrultuda, mevzuata ilişkin görüş oluşturmakta ve başta Rekabet Kurumu olmak üzere ilgili mercilere sunmaktadır.