TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Nisan 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi Ön Raporu

Rekabet Kurumu, Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi Ön Raporunu yayımlandı. Raporda rekabet hukukunun çevrim içi reklamcılık pazarlarında etkin ve doğru bir biçimde uygulanması için sektördeki dinamiklerin analiz edilmesi, sektördeki davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ihtiyacı ile söz konusu sektöre ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde, çevrim içi reklamcılık türleri bakımından ülkemizdeki rekabetin durumu analiz edilir.


Mobil Ekosistemlere Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı

Rekabet Kurumu, dijital ekonominin önemli bir bileşenini oluşturan mobil ekosistemlere yönelik olarak sektör incelemesi başlattı. Bu kapsamda, başlatılan sektör incelemesinin mobil ekosistemlerin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılması ve bunlara dayanılarak etkin politikaların kurgulanması, dijital ekonomide rekabetçi bir piyasa ortamının oluşması adına önemli bir adım olduğu vurgulanır.


Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları

Rekabet Kurumu, Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları başlıklı çalışma yayımladı. İlgili çalışmada, dijital pazarların geleneksel iş modellerinden birçok özeliğiyle ayrılmasından dolayı, Türk rekabet hukukunun dijital pazarlardaki uygulamalarına ve bu pazarlar özelinde karşılaşılan zorluklara, dolayısıyla da bu pazarlar özelinde ihtiyaç duyulan politika değişikliklerine yer verilir.

DÜNYA

Detailed arrangements for the conduct of certain proceedings by the Commission pursuant to Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council

Komisyon, geçit bekçileri (gatekeeper) için yeni kuralların pratikte nasıl uygulanacağını açıklayan 2022/1925 sayılı düzenlemeye nihai halini verdi. Böylece Komisyon diğerlerinin yanı sıra, Dijital Piyasalar Yasası (“DMA”) ile ilgili işlemler sırasında şirketlerin dinlenilme ve dosyaya erişim haklarına nasıl uyulacağını ortaya koyan kuralları düzenledi. Düzenlemenin nihai hali 02.05.2023’te yürürlüğe girer.


Commission welcomes political agreement on the European Chips Act

Komisyon Avrupa Çip Yasası’na ilişkin planı gündemine aldı. Avrupa Çip Yasası ile AB’nin çip üretiminde Asya ülkelerine olan bağımlılığının azaltılması ve bu alanda kendi üretim payını artırması planlanır. Ayrıca, değer zincirinde ölçek büyümesi ve inovasyonun sağlanması da amaçlanır. Bu doğrultuda, AB’nin 2030 yılında mevcut küresel pazar payını ikiye katlayarak %20’ye çıkarması hedeflenir.


Antitrust: Commission prolongs Motor Vehicle Block Exemption Regulation and updates the Supplementary Guidelines

Avrupa Komisyonu (“Komisyon”), yürürlük süresi 31.05.2023 tarihinde dolacak olan Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tüzüğü’nün yürürlük süresini 31.05.2028 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Ek olarak Komisyon, sektöre yönelik ikincil mevzuatını da güncelledi. Bu kapsamda, bakım ve onarım hizmetleri için gerekli teknik bilgi, donanım ve eğitimin sağlanmasına yönelik mevcut ilkelerin, araç tarafından üretilen verileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve araç tedarikçilerinin araç tarafından üretilen veriler gibi girdileri saklayıp saklamamayı değerlendirirken potansiyel siber güvenlik endişeleri temelinde orantılılık ilkesini uygulaması gerektiği düzenlenir.


Mergers: Commission further cuts red tape for merging businesses

Komisyon, yoğunlaşma işlemlerinin denetimindeki prosedürü kolaylaştırmaya yönelik bir mevzuat paketi yayımladı. Komisyon, yoğunlaşma kurallarında değişiklik yapılmasını içeren düzenleme paketi ile hem kolaylaştırılmış hem de olağan yoğunlaşma usulündeki değerlendirme yöntemini basitleştirmeyi, bildirim öncesi iletişimi kolaylaştırmayı ve sürecin hızlanmasını hedefler. Yeni kurallar 01.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


ACM Telecom Monitor for Q4 2022: landline calls and texting significantly decreased

Komisyon, standarda esas patentlere (standard essential patents – “SEP”) yönelik taslak düzenleyici kurallarını yayımladı. İlgili düzenleme; SEP sicili, veritabanı ve zorunluluk testleri, toplam SEP lisans ücretlerine ilişkin uzman görüşleri, adil, makul ve ayrımcı olmayan (fair, reasonable and non-discriminatory – “FRAND”) koşulların arabulucu yöntemiyle belirlenmesi, KOBİ destek önlemleri ve AB Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office – “EUIPO”) nezdinde yetkili merkezin oluşturulması hakkında hükümler içerir.

Hollanda Rekabet Otoritesi (“ACM”), 26.06.2022 tarihinde yayımladığı Telekomünikasyon Raporu’nu güncelledi. 2022 son çeyreğinde sabit hat aramalarının ve mesajlaşmaların oldukça düştüğünü belirten Rapor, yükselişe geçen nesnelerin internetinin bağlantı seçeneklerine sahip cihazlar için telefon numaralarına yönelik güçlü bir talebe yol açtığını da ortaya koyar.


Monitor on the consumer energy market: more and more rates are below the price cap

ACM, 01.02.2023 tarihinde yayımladığı tüketici enerji piyasasına ilişkin raporunu güncelledi. Bu yeni kurallarla birlikte, sabit fiyatlı sözleşme sunmak enerji tedarikçileri için daha az risk taşıyacak ve birçok tüketici, gelecek birkaç yıl boyunca ödemeleri gereken tutar konusunda kesinlik sunan sabit oranlı sözleşmeler yapabilecektir.


Interchange fees: AFCA given monitoring and investigation powers

Avusturya Ulusal Konseyi, kartlı ödeme işlemleri için değişim ücretlerine ilişkin 2015/751 sayılı AB Tüzüğü’nü temel alan Değişim Ücreti Uygulama Yasası’nı (IEVG) oy birliğiyle kabul ederek Avusturya Rekabet Otoritesi’ne (“AFCA”) değişim ücretlerini denetleme yetkisi verdi. Bu kapsamda AFCA soruşturma açabilir, idari para cezası uygulayabilir, bilgi talebinde bulunabilir, soruşturma yürütmek için ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi yerinde talep edebilir ve tanıkları sorgulayabilir.


CMA launches initial review of artificial intelligence models

İngiltere Rekabet Otoritesi (“CMA”), yapay zekâ temel modellerinin geliştirilmesi ve kullanımında rekabet ve tüketicinin korunmasına ilişkin inceleme süreci başlattığını duyurdu. Anılan inceleme sürecinde, temel modeller ve bunların kullanımı için rekabetçi pazarların nasıl gelişebileceği incelenecek, rekabet ve tüketicinin korunması için ne gibi fırsatlar ve riskler getirebileceğini araştırılacak, yapay zekâ temel modelleri geliştikçe rekabeti ve tüketicileri korumak için yol gösterici ilkeler ortaya koyulacaktır.


Draft MVBEO Guidance

CMA, Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyet Tüzüğü’ne eşlik edecek taslak kılavuz hakkında bir istişare süreci başlattı. Bu kapsamda CMA, 16.05.2023’e kadar dönüş beklediğini duyurdu.


Mobile radio network services

CMA, kamu güvenliğine yönelik kara mobil telsiz ağı hizmetlerinin (ve yan hizmetlerin) tedarikine dair yürüttüğü sektör incelemesine ilişkin Nihai Rapor’u yayımladı.


Compilation of the ‘Guidelines Concerning the Activities of Enterprises, etc. Toward the Realization of a Green Society Under the Antimonopoly Act’

Japonya Rekabet Otoritesi (“JFTC”) Yeşil Toplum’un gerçekleştirilmesini engelleyen rekabete aykırı davranışları önlemek ve Yeşil Toplum için çalışan işletmelere yönelik olarak Tekelcilik Karşıtı Yasa’nın uygulanmasına ve yürütülmesine ilişkin şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak için Tekelcilik Karşıtı Yasa Kapsamında İşletmelerin Yeşil Toplumun Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz’u (“JFTC Kılavuzu”) yayımladı. Kamuoyu görüşleri üzerine Taslak Kılavuz’u tadil etmeye karar veren JTFC Kılavuz’u sürekli olarak güncellemeye devam edecektir.


Commerce Commission publishes Guidelines on the Application of Competition Law to Intellectual Property Rights

Yeni Zelenda Rekabet Otoritesi, Rekabet Hukukunun Fikri Mülkiyet Haklarına Uygulanmasına İlişkin Kılavuz’u (“Kılavuz”) yayımladı. Kılavuz ile teşebbüslerin rekabet hukukunun fikri mülkiyet haklarının kullanımına nasıl uygulandığını anlamaları amaçlanır.


The Competition Commission to establish market inquiry into the steel industry

Güney Afrika Rekabet Otoritesi çelik piyasasına yönelik bir sektör incelemesi başlattı. Sektör incelemesi ile çelik piyasasındaki değer zincirinde rekabeti bozucu, engelleyici veya kısıtlayıcı bir uygulama olup olmadığı incelenecektir.