TÜSİAD Tarihçe

TÜSİAD Tarihçe

Kapalı ekonomiden, küresel rekabete...

Kamu İktisadi Teşekküllerinden Sanayi 4.0'a...

TÜSİAD'ın yıllık gelişimi ve mücadelesi, Türkiye ekonomisinin bir kapalı ekonomiden küresel rekabete evrilmesi serüvenine ışık tutar.

Türk girişimci profilinin ortaya çıkması, özel sektörün bir iktisadi sınıf olarak serpilmesi, Türkiye ekonomisinin önce ticarette sonra sermaye hareketlerinde liberalleşmesi, rekabetçi bir piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının çalıştırılması ve en nihayetinde Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin resmiyet kazanması aşamalarında TÜSİAD, gönüllü ve bağımsız bir iş dünyası örgütü olarak sürekli öncülük görevi üstlendi, kalkınma sürecinin tüm aşamalarında bir çözüm ortağı gibi çalıştı, mücadele etti.

TÜSİAD, kalkınma sürecinin önemli taşıyıcı kolonları olan demokratik standartların güçlendirilmesi, büyümenin en önemli tetikleyici olan nitelikli eğitim ve Türkiye'de büyümenin önemli bir yapısal sorunu olan bölgesel kalkınma alanlarında önemli projeleri Türkiye gündemine taşıdı.

TÜSİAD kalkınma ve rekabet başlıklarını Türkiye'nin gündemine dünya ile yarışırcasına erkenden sokabilmeyi başarmış bir kurumdur: TÜSİAD'ın ticarette dışa açılmayı önerdiği dönem 1970'lerin ilk yıllarıydı, o günkü adıyla AET'ye, bugünkü AB'ye üyeliği gündeme taşıdığı dönem 1970'li yılların ikinci yarısına denk gelir; bugün gündemi meşgul eden Merkez Bankası bağımsızlığından bahsettiğinde ise yıl 1979'dur. Devletin ekonomideki ağırlığını azaltılması, sermaye hareketlerinin liberalizasyonu 1980'li yıllarda TÜSİAD'ın da destekleriyle kamuoyunda tartışılan konulardır. TÜSİAD'ın Sosyal Güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine kapsamlı bir rapor ile dikkat çektiğinde, yeni bir Anayasa ihtiyacını gündem taşıdığında, ''Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Ekonomisi'' seminerini gerçekleştirdiğinde ise dönem 1990'lı yılların ikinci yarısını göstermektedir.

TÜSİAD'ın sürdürülebilir kalkınma, refah toplumu ve demokratik standartlar bağlamında kalkınma evrelerine yıl içinde sunduğu katkılar, 10'ar yıllık zaman aralıklarına sığıyor. İçinde bulunduğumuz son 10 yıllık dönemde hedef, kalkınma sürecinin tüm boyutlarını yatay kesen AB uyum sürecinin tamamlanmasıdır. Bu süreç, sanayi devrimlerinin 4.'sü olan ''Sanayi 4.0'' evresinin yakalanması, kapsayıcı büyüme anlayışının, gençlik, kadın ve KOBİ'ler gibi stratejik unsurları içselleştirerek büyüme sürecine kazandırılmasını içeriyor.

1970'li yıllarda, dönemin çok ötesinde bir vizyon ile ve kurucuların o günkü tabiriyle ''Fikir Üreten Fabrika'' kimliği ile kurulan TÜSİAD zaman içinde bir düşünce kuruluşu yapısına evrilmiştir. Bu yönüyle kurum içinde bulunduğu ekosistemi etkilemiş, Türkiye'de sivil toplumu anlayışının evrensel normlarda gelişimine katkı sağlamış, iş dünyasının Türkiye'nin her bölgesinde örgütlenmesine olanak sağlayan,TÜRKONFED - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonun oluşumuna katkı sağlamıştır.

TÜSİAD ''fikri hür, vicdanı hür'' girişimci üyelerin vizyonu ve yarım yüzyılda oluşturulduğu kurumsal hafıza ile, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet eden, bölgesinde ve dünyada refah toplumu olarak referans niteliği taşıyan bir ülke olması için çalışmaya, üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam yaratmaya, daha iyi için yarışmaya devam edecektir.

 

TÜSİAD Onursal Başkanları

Feyyaz BERKER

Feyyaz BERKER

Rahmi M. KOÇ

Rahmi M. KOÇ

Bülent ECZACIBAŞI

Bülent ECZACIBAŞI

Muharrem KAYHAN

Muharrem KAYHAN

Mustafa V. KOÇ

Mustafa V. KOÇ

Ömer DİNÇKÖK

Ömer DİNÇKÖK

Erkut YÜCAOĞLU

Erkut YÜCAOĞLU

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanları

Feyyaz BERKER

Feyyaz BERKER

1971-1979

Ali KOÇMAN

Ali KOÇMAN

1980-1984

Şahap KOCATOPÇU

Şahap KOCATOPÇU

1985

Sakıp SABANCI

1986

Ömer DİNÇKÖK

Ömer DİNÇKÖK

1987-1988

Cem BOYNER

Cem BOYNER

1989-1990

Bülent ECZACIBAŞI

Bülent ECZACIBAŞI

1991-1992

Halis KOMİLİ

Halis KOMİLİ

1993-1996

Muharrem KAYHAN

Muharrem KAYHAN

1997-1998

Erkut YÜCAOĞLU

Erkut YÜCAOĞLU

1999-2000

Tuncay ÖZİLHAN

Tuncay ÖZİLHAN

2001-2003

Ömer SABANCI

Ömer SABANCI

2004-2006

Arzuhan DOĞAN YALÇINDAĞ

Arzuhan DOĞAN YALÇINDAĞ

2006-2009

Ümit BOYNER

Ümit BOYNER

2010-2012

Muharrem YILMAZ

Muharrem YILMAZ

2013-06/2014

Haluk DİNÇER

Haluk DİNÇER

06/2014-12/2014

Cansen BAŞARAN-SYMES

Cansen Başaran Symes

2015-2016

Erol BİLECİK

Erol Bilecik

2017-2018

Simone KASLOWSKİ

Simone Kaslowski

2019-2021

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanları

Vehbi KOÇ

Vehbi KOÇ

1971-1979

Nejat ECZACIBAŞI

Nejat ECZACIBAŞI

1980-1986

Sakıp SABANCI

Sakıp SABANCI

1987-1989

Rahmi KOÇ

Rahmi KOÇ

1990-1994

Feyyaz BERKER

Feyyaz BERKER

1995-1996

Bülent ECZACIBAŞI

Bülent ECZACIBAŞI

1997-2000

Muharrem KAYHAN

Muharrem KAYHAN

2001-2004

Mustafa KOÇ

Mustafa KOÇ

2005-2010

Erkut YÜCAOĞLU

Erkut YÜCAOĞLU

2013-2014

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: