TÜSİAD Hakkında

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur.

TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara’da temsilciliği, Brüksel, Washington, Berlin, Londra, Paris’de uluslararası temsilcilikleri, Çin, Hollanda, Londra, Silikon Vadisi, New York ve Körfez ağları bulunmaktadır.

TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (BusinessEurope) 1987 yılından bu yana üyesidir.

TÜSİAD'IN TEMSİL YETENEĞİ

Üyeleri 4,500’e yakın şirketi temsil eder. Bu şirketler yaklaşık olarak; 

Kamu dışı milli gelirin yarısını (%50) oluşturur

TÜSİAD
50%

Dış ticaretin %85’ini (enerji ithalatı hariç) gerçekleştirir

TÜSİAD
85%

Kayıtlı istihdamın %50’sini (kamu ve tarım hariç) sağlar

TÜSİAD
50%

Kurumlar vergisinin %80’ini öder

TÜSİAD
80%

TÜSİAD'IN YAPILANMASI

TÜSİAD, tüm çalışmalarını, Yönetim Kurulu üyelerinin başkanlık görevlerini yürüttüğü 9 Yuvarlak Masa ve yuvarlak masaların bünyesinde yer alan çalışma grupları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar Genel Sekreterlik, Temsilcilikler ve TÜSİAD Üniversite Forumları’nın destek ve katkısı ile sürdürülmektedir.

DERNEK ORGANLARI

AKADEMİK FORUMLAR:

TÜSİAD Çalışma Alanları

TÜSİAD Yuvarlak Masalar

TÜSİAD Türkiye’yi geleceğe taşıyor

Özel sektörü gönüllülük esasında bir araya getiren ve Türk iş dünyasının sesi olmaya 40 yılı aşkın bir süredir devam eden TÜSİAD, ülkemizin bölgesel ve küresel bir ekonomik güç olabileceğine inançla Türkiye’yi geleceğe taşıyor.

TÜSİAD,

  • insan hakları evrensel ilkelerinin,
  • düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin,
  • laik hukuk devletinin,
  • katılımcı demokrasi anlayışının,
  • liberal ekonominin,
  • rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve
  • sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

TÜSİAD,

  • toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaları oluşturulmasına katkıda bulunur;
  • türkiye’nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini desteklemek üzere uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar;
  • uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

TÜSİAD, Türk iş dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.

Kurucular Protokolü

Anayasamızın öngördüğü karma ekonomi prensiplerine ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, sanayi ve hizmet alanlarında çalışan meslek ve işadamlarının bilgi, tecrübe ve faaliyetlerini ahenkleştirerek değerlendirmek suretiyle, Türkiye’nin demokratik ve planlı yollarla kalkınmasına ve Batı uygarlık seviyesine çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Türk Sanayicileri ve İşadamları Birliği’nin devamlılığını sağlamak ve görevlerini yürütmek üzere lüzumlu mali yardımları, mutabık kalınacak esaslar dahilinde, müştereken yapacağımızı taahhüt ederiz.

Tarih: 2 Nisan 1971

VEHBİ KOÇ
Koç Holding A.Ş.
SELÇUK YAŞAR
Yaşar Holding A.Ş.
FEYYAZ BERKER
Tekfen A.Ş.
HİKMET ERENYOL
Elektrometal San. A.Ş.
DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
RAŞİT ÖZSARUHAN
Metaş A.Ş.
MELİH ÖZAKAT
Otomobilcilik A.Ş.
OSMAN BOYNER
Altınyıldız Mensucat A.Ş.
SAKIP SABANCI
Sabancı Holding A.Ş
AHMET SAPMAZ
Güney Sanayi A.Ş.
İBRAHİM BODUR
Çanakkale Seramik A.Ş.
MUZAFFER GAZİOĞLU
Elyaflı Çimento San. A.Ş.
TÜSİAD Kurucular Protokolü