Görev Gücü Başkanı

Hasan Turunç

Londra Ağı

Dünyanın altıncı en büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık, Türkiye’nin dış ticareti ve yatırımlarında da önemli bir paya sahiptir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık ile ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkı sağlanması, TÜSİAD Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası ve Birleşik Krallık Çalışma Grubu faaliyetlerine destek vermesi amacıyla TÜSİAD Londra Ağı kurulmuştur.

TÜSİAD Londra Ağı, TÜSİAD Küresel İlişkiler ve AB YM misyon ve vizyonu doğrultusunda İngiltere’de faaliyet gösteren Türk girişimciler ve uluslararası firmalarda görev yapan üst düzey firma temsilcileri ile temas kurulmasına destek olma; muadil kuruluşumuz CBI da dahil olmak üzere ilgili kurum ve paydaşlar vasıtasıyla Türk ve İngiliz iş dünyası temsilcileri arasındaki işbirliğini arttırma; İngiltere’de teknoloji, inovasyon gibi katma değeri yüksek iş alanlarında Türk iş dünyasına sunduğu fırsatların daha iyi değerlendirilmesine katkı sağlama hedefiyle faaliyetler yürütecektir.

Londra Ağı, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren TÜSİAD üyeleri ve TÜSİAD üyesi firmaların temsilcilerinden oluşacaktır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: