Genel Sekreterlik

Dr. Bahadır Kaleağası Genel Sekreter
Ebru Dicle Genel Sekreter Yardımcısı
(Sosyal Politikalar ve Bilgi Toplumu)
Hale Hatipoğlu Genel Sekreter Yardımcısı
(Dış İlişkiler)
Dr. Nurşen Numanoğlu Genel Sekreter Yardımcısı
(Sanayide Dönüşüm, Sektörel Politikalar)
Melda Çele Genel Sekreter Yardımcısı
(Sürdürülebilir Kalkınma, Girişimcilik, Yatırım Ortamı)
İlhan Oğuz Genel Sekreter Yardımcısı
(Mali ve İdari İşler)
Dr. Zümrüt İmamoğlu Başekonomist
Serkan Ersöz Hukuk Müşaviri
Zafer Gazi Dış Politika Danışmanı
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ
İsmet Tosunoğlu Uzman
SOSYAL POLİTİKALAR BÖLÜMÜ
Ezgi Çelik Direktör
Alper Keskin Uzman
SÜRDÜRÜLEBLİR KALKINMA ve YATIRIM ORTAMI BÖLÜMÜ
Gaye Uğur Sarıoğlu Direktör
Fatmanur Sarı Uzman Yardımcısı
Güzin Aycan Öztürk Uzman Yardımcısı
GİRİŞİMCİLİK VE GENÇLİK ÇALIŞMALARI BÖLÜMÜ
Seda Köknel Direktör
Kadir Yusuf Öztürk Uzman
Zeynep Karakaya Uzman Yardımcısı
SANAYİDE DÖNÜŞÜM, SEKTÖREL POLİTİKALAR BÖLÜMÜ
Fatma Hazal İnce Uzman
Cansu Üttü Uzman
Tuğba Ağaçayak Uzman
Umut Cantörü Uzman
BİLGİ TOPLUMU VE İNOVASYON BÖLÜMÜ
Yasemin E. Avcı Direktör
Özge Sarı Uzman Yardımcısı
BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI BÖLÜMÜ
Ceren Aydın Ergün Direktör
KÜRESEL EKONOMİK İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Tamer Şen Direktör
Aslı Başkaracaoğlu Kıdemli Uzman
Yiğit Basat Şimşek Uzman
AB İLETİŞİM - PROJELER BÖLÜMÜ
Nur Beler Levi Direktör
KURUMSAL İLETİŞİM BÖLÜMÜ
Başak Solmaz Karaüç Direktör
Su Tuncer Uzman
BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜ
Hakan Demirkol Direktör
Mert Hakan Osman Uzman Yardımcısı
ÜYE İLİŞKİLERİ VE BÜRO YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Leyla Danış Direktör / Yönetim Kurulu Asistanı
Selin Gürgan Üye İlişkileri ve Büro Yönetimi Bölüm Sorumlusu Yardımcısı
Nimet Özdemir Yönetici Asistanı
Zeynep A. Özgüder Yönetici Asistanı
Burcu Orhan Akgün Yönetici Asistanı
Bahar Karayüksel Yönetici Asistanı
Selda Siler Kurumsal İletişim Bölümü Asistanı
MALİ İŞLER BÖLÜMÜ
Meral Uğurlu Gönül Direktör
İDARİ İŞLER BÖLÜMÜ
Nurettin Keser Bölüm Sorumlusu
Bülent Utal İdari Personel
Hasan Genç İdari Personel
Eşref Şıvğın İdari Personel
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz:
Bilgilendirme Metni Çerez Politikası Metni DEVAM