TÜSİAD Yuvarlak Masaları

TÜSİAD Yuvarlak Masaları

 • Tüm Çalışma Alanları

  Dijital Stratejiler ve Yeni Teknolojiler

  TÜSİAD SD2 Programı

  Bankacılık

  Sermaye Piyasaları

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

  Vergi

  Fintek Regülasyon

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Enerji

  Enerji Verimliliği

  Yeşil Mutabakat

  Girişimcilik Ekosistemi

  Kurumlarda Girişimcilik

  Bu Gençlikte İŞ Var!

  ABD Çalışma Grubu

  Almanya Çalışma Grubu

  Fransa Çalışma Grubu

  Hollanda Ağı

  İngiltere Çalışma Grubu

  Londra Ağı

  İtalya Çalışma Grubu

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Çin Çalışma Grubu

  Körfez Ülkeleri Çalışma Grubu

  New York Ağı

  Silikon Vadisi

  Fikri Haklar ve Ar-Ge

  Rekabet Hukuku

  Şirketler Hukuku

  Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku

  Yeni Nesil Sanayi

  Teknoloji Standartları ve SEP Görev Gücü

  Eğitim

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Sağlık

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Gıda, İçecek ve Tarım

  Perakende

  Turizm

  Ulaştırma ve Lojistik

 • Ekonomi ve Finans Çalışma Alanları

  Ömer Mert

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Ömer Mert

  Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masamız; makro istikrarı gözeten ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen iktisadi politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla çalışıyor. Sürdürülebilir büyüme bağlamında, uluslararası iktisadi gelişmeler, kamu maliyesinin ve para politikasının istikrarı, mali piyasaların gelişimi ve derinleşmesi, rekabetçi vergi politikası, sermaye piyasasının etkili çalışması alanlarında faaliyet göstermekte.

  Çalışma Grupları

  Bankacılık

  Sermaye Piyasaları

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

  Vergi

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Fintech Hukuk ve Regülasyon

 • Sanayi Politikaları Çalışma Alanları

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası küresel ölçekte rekabet edebilir, katma değeri yüksek üretim modeline sahip, öncü teknolojileri üreten ve geliştiren bir sanayi ekosistemi yaratılmasını hedeflemektedir. Bununla birlikte, Yuvarlak Masa Türkiye’deki yatırım ortamının mevcut durumunu ortaya koymayı, iyileştirilmesi için gerekli politika önerilerini tartışmayı ve ihtiyaç duyulan tedbirler ile öncelikleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

  Çalışma Grupları

  Fikri Haklar ve Ar-Ge

  Rekabet Hukuku

  Şirketler Hukuku

  Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku

  Yeni Nesil Sanayi

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Teknoloji Standartları ve SEP Görev Gücü

 • AB ve Transatlantik İlişkiler

  B. Can Yücaoğlu

  Yuvarlak Masa Başkanı

  B. Can Yücaoğlu

  AB ve Transatlantik İlişkiler Yuvarlak Masası, Türkiye’nin evrensel demokratik ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonunun, refah ve rekabet düzeyinin artışına katkı sağlamak, dış ilişkilerini öncelikli olarak AB üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve dört temel özgürlük (malların, hizmetlerin, sermayenin, kişilerin serbest dolaşımı) temelinde izlemek ve bu süreçte reformlara destek vermek amacı ile çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, AB başkentlerine ziyaretler, AB'deki muadil kuruluşlarımızla ortak politika alanlarına odaklı işbirlikleri, ABD ve AB'de düşünce kuruluşları ve TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu ile ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyor. Türkiye'nin AB, Birleşik Krallık ve ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi, transatlantik ve bölgesel ilişkilerin takibi alanında çalışmalar yürütüyor.

  Çalışma Grupları

  ABD Çalışma Grubu

  Almanya Çalışma Grubu

  Fransa Çalışma Grubu

  Birleşik Krallık Çalışma Grubu

  İtalya Çalışma Grubu

  Görev Güçleri

  Hollanda Ağı

  Londra Ağı

 • Sosyal Politikalar Çalışma Alanları

  Yılmaz Yılmaz

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Yılmaz Yılmaz

  Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masamızın amacı, insan kaynağının yetkinliklerini geliştirerek ve cinsiyet eşitliğini gözeterek istihdamın ve işgücünün üretkenliğini artırmak. Bu kapsamda mesleki eğitimin etkinliği, gençlerde vasıf uyumu, istihdam ve işgücü piyasası düzenlemeleri ve kadınların ekonomiye katılımı konularında çalışmalar yürütüyoruz.

  Çalışma Grupları

  Eğitim

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Sağlık

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Dijital Türkiye Çalışma Alanları

  Perihan İnci

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Perihan İnci

  Dijital Türkiye Yuvarlak Masası; Türkiye’deki dijital kültür ve ekosistemin güçlendirilmesine; bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesine; dijitalleşme odağında inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı amaçlar.

  Çalışma Grupları

  Dijital Stratejiler ve Yeni Teknolojiler

  TÜSİAD SD2 Programı

 • Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Alanları

  Cevdet Alemdar

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Cevdet Alemdar

  Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası ülkemiz açısından stratejik önemde gördüğümüz enerji ve çevre konularını ele almak üzere oluşturulmuştur. Yuvarlak Masa, enerji sektöründe; rekabet odaklı, öngörülebilir, yenilikçi, çevre ile uyumlu, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmekte ve Türkiye enerji piyasalarının teknoloji, verimlilik ve yetkin insan kaynakları ile desteklenmesine katkı sunmaktadır. Çevre alanında ise; düşük karbon ekonomisi, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi öncelikli konulara yönelik kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer özel sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

  Çalışma Grupları

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Enerji

  Yeşil Mutabakat

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Enerji Verimliliği

 • Girişimcilik & Gençlik Çalışma Alanları

  İzel Levi Coşkun

  Yuvarlak Masa Başkanı

  İzel Levi Coşkun

  Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası, girişimcilik konusunu 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alarak Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimciliğin farklı alanlardaki yansımalarını doğru okumak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Yuvarlak Masa çalışmaları ile Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin tüm yapı taşlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri, diğer yandan kurumların girişimcilik dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

  Çalışma Grupları

  Girişimcilik Ekosistemi

  Kurumlarda Girişimcilik

  Bu Gençlikte İŞ Var!

 • Küresel Ekonomik İlişkiler Çalışma Alanları

  Çağatay Özdoğru

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Çağatay Özdoğru

  Küresel Ekonomik İlişkiler Yuvarlak Masası, Türkiye’nin evrensel demokratik ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonunun, refah ve rekabet düzeyinin artışına katkı sağlanması, Türkiye'nin dış ticaret politikalarının küresel gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesi, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'nin rolünün güçlendirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması hedefiyle etkinlikler, iş geliştirme ziyaretleri, forum, çalıştay gibi toplantılar, mevzuatı iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yuvarlak Masa bu etkinlikleri özellikle dış ticaret, Çin, Körfez Bölgesi, ABD'deki yeni teknolojiler, girişimcilik ağları odağında yürütmektedir.

  Çalışma Grupları

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Çin Çalışma Grubu

  Körfez Ülkeleri Çalışma Grubu

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Şanghay Network

  Dubai Network

  New York Ağı

  Silikon Vadisi

  Küresel Tedarik Zincirleri

 • Tarım, Gıda ve Hizmetler Çalışma Alanları

  İzzet Özilhan

  Yuvarlak Masa Başkanı

  İzzet Özilhan

  Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası’nda tarım ve gıda, turizm, ulaştırma, lojistik ile perakende sektörlerinin gerek kendi ekosistemleri gerek diğer sektörlerle entegrasyonu temelinde yapısal sorunların çözümüne yönelik politika önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir. Yuvarlak Masa bünyesinde yer alan Çalışma Grupları vasıtasıyla sektörlerin sürdürülebilir büyümesine yönelik politika önerileri oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir.

  Çalışma Grupları

  Gıda, İçecek ve Tarım

  Perakende

  Turizm

  Ulaştırma ve Lojistik

 • İş Dünyası Kuruluşları ile İlişkiler Çalışma Alanları

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Deprem Görev Gücü