Çalışma Grubu Başkanı

Oğuzhan Öztürk

Oğuzhan Öztürk

Arçelik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji

Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu

Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu küresel ekonomide rekabet gücünün kritik bir unsuru olan sanayinin dijital dönüşümü sürecinin Türkiye’de de geliştirilmesini hedefleyen çalışmalara odaklanmaktadır. Ülkemizde katma değeri yüksek üretimi mümkün kılacak teknolojik dönüşümün sağlanması ve dijital dönüşümün Türkiye sanayisinde başarı ile gerçekleşmesi için gerekli tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu kamu kurumları, ilgili sektörel kuruluşlar ve çeşitli üniversiteler ile de yakın işbirlikleri tesis etmektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: