< < TÜSİAD Yönetim Kurulu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Görüştü

TÜSİAD Yönetim Kurulu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Görüştü

04 Oca 2016 İlgili Dosya
TÜSİAD Yönetim Kurulu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Görüştü

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes başkanlığındaki TÜSİAD heyeti 30 Aralık tarihinde Ankara’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme kapsamında TÜSİAD, hükümet programında ve ilgili politika belgelerinde yer alan sanayi sektörü ile ilgili konuların yanı sıra, sanayide dönüşüm bağlantılı konuları ele aldı.

Bu çerçevede;

- TÜSİAD Yönetim Kurulu yürütülmekte olan “Sanayi 4.0” ve “KOBİ”lerde Büyüme ve Verimlilik Dinamikleri” çalışmaları hakkında bilgi verdi.

- Sanayinin rekabet gücü açısından önemli unsurlar olan Ar-Ge, teknoloji-inovasyon, eğitim, sanayi-üniversite işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu ve bu alanlardaki işbirliği olanakları istişare edildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

“Görüşme, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırarak sürdürmesi için gerek TÜSİAD’ın gerekse Bakanlığın vizyonunun ortak noktalarını görmek açısından son derece faydalı oldu. Ülkemizi içinde bulunduğu gruptan pozitif yönde ayrıştıracak bir dönüşüm için sanayi sektöründe öncelikle ele alınacak konular ele alındı. Bu çerçevede, imalat teknolojilerinin geliştirilmesi, değer zincirinin bütününde dijitalizasyonun, verimliliğin artırılması, inovasyon ve Ar-Ge’nin geliştirilmesi konularına yönelik çalışmaların yakın bir işbirliği içinde sürdürülmesi konusunda hemfikir olduğumuza memnuniyet duyduk. Bu çerçevede önümüzdeki yakın dönemde gerek yürütmekte olduğumuz projelerin sonuçlarını ayrıntılarıyla değerlendirmek gerekse Bakanlığın hazırlamakta olduğu reform paketlerine ilişkin katkımızı sunabilmek için yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, teknoloji ve inovasyon kapasitesi yüksek bir ekonomi için özellikle fen-teknoloji-matematik-mühendislik (İngilizce kısaltmasıyla STEM) altyapısı güçlü insan kaynağı ihtiyaca yeniden vurgu yaptık; sorgulayan, analitik düşünebilen ve yenilikçi nesiller yetiştirmek için eğitimde nitelik reformu yapmak gerektiğinin altını çizdik.”

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: