Sanayi Perspektifinden Yeşil Mutabakat Etkinliğinde Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye Sanayisinin Rekabetçiliği Açısından Önemi Ele Alındı

28 Nis 2023 İlgili Dosya
Sanayi Perspektifinden Yeşil Mutabakat Etkinliğinde Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye Sanayisinin Rekabetçiliği Açısından Önemi Ele Alındı

Avrupa Birliği’nde yeşil ve dijital dönüşüme yönelik düzenlemelerin Türkiye sanayisine etkilerini değerlendirmek amacıyla “Sanayi Perspektifinden Yeşil Mutabakat” etkinliği 27 Nisan tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi.

Etkinlikte Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere iklim krizi ile mücadelede ortaya konan politika adımları ve bu düzenlemelere uyumun Türkiye sanayisinin rekabetçiliği açısından kritik önemi ele alındı.

Toplantının “Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Öne Çıkan Gelişmeler” başlıklı ilk bölümünün moderatörlüğünü TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar yaptı. Bu bölümde Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ile ilgili olarak Arçelik Ticaret Politikaları Kıdemli Lideri Dr. Arda Onkök, Sürdürülebilir Ürünler için Eko-Tasarım Yönetmeliği ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Daire Başkan Vekili Selin Çobanoğlu Öz, Onarım Hakkı ile ilgili olarak ise Vestel Uluslararası Regülasyon ve Uyum Yöneticisi ve TÜRKBESD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Murat Kayıkçı tarafından bilgilendirme gerçekleştirildi.

Etkinlikte “Sanayi Perspektifinden Avrupa Yeşil Mutabakatı” başlıklı panelin moderasyonu TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu tarafından gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Murat Sürekli, TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Fatih Özkadı ve TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Efe Erdem’in konuşmacı olarak yer aldığı panelde Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye sanayisinin rekabetçiliğine etkilerine ilişkin farklı perspektiflerden değerlendirmeler paylaşıldı. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dünya genelinde iklim kriziyle mücadele için farklı adımlar atıldığını görüyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı kuşkusuz bu adımlardan en önemlisi. Avrupa Yeşil Mutabakatı sadece AB coğrafyasını etkilemiyor. AB’nin ekonomik ilişki içinde olduğu ülkelerde de yeşil dönüşümün hayata geçirilmesini gerekli kılıyor. Bu açıdan da Avrupa Yeşil Mutabakatı ülkemiz açısından da çok önemli. TÜSİAD olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı önemli bir çerçeve olarak görüyoruz. Sektörlerimizin yeşil dönüşüm stratejilerini ve bu yöndeki yatırım planlamalarını bu çerçeve yardımıyla da şekillendirebiliriz.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “İklim krizi ile mücadelede dünyanın birçok yerinde odaklı stratejilerin, eylem planlarının uygulamaya alındığını görüyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB başta olmak üzere gelişmiş ülkeler ticaretten sanayiye, tarımdan finansa birçok alan ve sektörde sürdürülebilirlik dönüşümünü sağlamak için harekete geçiyor. AB ile ticaretimizin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için rekabet kurallarını şekillendiren gelişmelerle hızla uyumlanmalıyız. AB’de iklim değişikliğiyle mücadele hedefinden hareketle hayata geçirilen ve farklı sektör ve süreçlere dokunan tüm politika tedbirlerinin yakından takip edilmesi, AB ile ticaretimizde yerimizin ve uluslararası rekabetçiliğimizin korunması için bir gereklilik olarak öne çıkıyor.”