< < “İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu”

“İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu”

TÜSİAD ve SEDEFED tarafından hazırlanan "İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Gösterleri Raporu"nda imalat sanayi sektörlerinin performansları ve firma dinamikleri ayrıntılı olarak analiz ediliyor. Rapor Türkiye'de ilk kez imalat sanayiinin performans haritasını çıkartıyor. Çalışmada rekabet göstergeleri üzerinden gıda ve içecek, tekstil, giyim eşyası, ana metal sanayi, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtı gibi sektörler; toplam faktör verimliliği, sektör düzeyinde verimliliğin dağılımı ve ihracatta rekabetçilik gibi kıstaslar çerçevesinde değerlendiriliyor.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: