BUSINESSEUROPE tarafından hazırlanan "AB Yatırım Ortamındaki Engeller" çalışmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış TÜSİAD görüşü