< < “İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu” Tanıtım Toplantısı

“İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu” Tanıtım Toplantısı

TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) tarafından hazırlanan "Sektörel Rekabet Göstergeleri Raporu", SEDEFED ile birlikte düzenlenen Rekabet Kongresi’nde açıklanacaktır.

Sektörel Rekabet Göstergeleri Raporu’nda, imalat sanayi sektörlerinin performansları ve firma dinamikleri ayrıntılı olarak analiz edilmektedir. Çalışma kapsamında 6 imalat sanayi sektörü; toplam faktör verimliliği, iş gücü verimliliği, sektör düzeyinde verimliliğin dağılımı ve ihracatta rekabetçilik gibi kıstaslar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Rapor, sektör politikalarının veri temelli geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

 

Raporda rekabet göstergeleri üzerinden şu sektörler ele alınmaktadır:

* Gıda ve İçecek

* Tekstil

* Giyim eşyası

* Ana metal sanayi

* Makine ve teçhizat

* Motorlu kara taşıtı

 

Kongre’nin ilk bölümünde, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Sayın İzak Atiyas ve Ozan Bakış tarafından kaleme alınan Sektörel Rekabet Göstergeleri Raporu’nun tanıtımı yapılacaktır.

 

Rapor tanıtımının ardından düzenlenecek “İmalat Sanayiinin Ulusal Rekabet Gücündeki Önemi” konulu panelde, imalat sanayii sektör temsilcileri görüşlerini paylaşacaktır. Konferans, 2014 Rekabet Gücü Ödülü seremonisi ile sonlanacaktır.

 

 

Yer: Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, İstanbul 


 

Program 

 

09.00 – 09.30            Kayıt

 

09.30 – 10.30            Açılış Konuşmaları 

Sefa TARGIT, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman ONATÇA, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat BERKER, Sabancı Üniversitesi Rektörü ve REF Üst Kurul Eşbaşkanı

Muharrem YILMAZ, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve REF Üst Kurul Eşbaşkanı

Nihat ZEYBEKÇİ, T.C. Ekonomi Bakanı*

 

10.30 – 11.30            Sektörel Rekabet Göstergeleri Raporu Sunumu 
 

Doç. Dr. İzak ATİYAS, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rapor Yazarı

 

11.30 – 11.45            Kahve Arası 

 

11.45 – 13.00            İnteraktif Panel: Sektörel Rekabet Göstergeleri Raporu 


Moderatör: Yılmaz ARGÜDEN, Arge Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı


Doç. Dr. İzak ATİYAS, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rapor Yazarı

Ozan BAKIŞ, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Rapor Yazarı
 

13.00 - 14.30        Öğle Yemeği 

                           

14.30 – 15.30       Panel: İmalat Sanayiinin Ulusal Rekabet Gücündeki Önemi 


Moderatör: Şükrü ÜNLÜTÜRK, Sun Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi


Oktay ALPTEKİN, CEO, Pimaş Genel Müdürü, İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Çetin NUHOĞLU, UND Yönetim Kurulu Başkanı

Mithat YENİGÜN, Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, TMB Yönetim Kurulu Başkanı*

 

15.30 – 15.45              Kahve Arası 

 

15.45 - 16.15       Kapanış Konuşması: Firma Düzeyindeki Rekabet Gücü 
                               

Hakan KİLİTÇİOĞLU, ARGE Danışmanlık Ortağı

Prof. Dr. Dilek ÇETİNDAMAR, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

16.15 – 17.00      Rekabet Gücü Ödülü 2014 Seremonisi 


17.00 – 18.00      Rekabet Gücü Ödülü 2014 Kokteyli 

                        

* Teyit beklenmektedir.

 

 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: