Çalışma Grubu Başkanı

Devrim Özaydın

Devrim Özaydın

Kordsa Global Teknoloji Direktörü

Fikri Haklar ve ARGE Çalışma Grubu

TÜSİAD Fikri Haklar ve Arge Çalışma Grubu’nun amacı, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve bu hakların korunmasının Türk sanayicisi ve iş dünyası için önemine dikkat çekerek bu konuda bilgi eksikliğini gidermek ve fikri hakların şirket stratejisine entegre edilmesi, bu hakların yönetilmesi ve ticari hayatta aktif kullanılmasına yönelik şirketlerimizi bilgilendirmektir.

Çalışma Grubu ayrıca, Türkiye’nin fikri haklarla ilgili mevzuatında ve uygulamalarındaki eksikliklerin giderilmesi ve mevzuatın AB mevzuatı ve uluslararası standartlar ile tam uyumlu hale getirilmesi adına yürütülen çalışmalara katkı sağlamakta, şirketlerimizin fikri ve sınai haklarının en iyi şekilde korunmasını ve ticarileştirmesini teşvik edecek öneriler getirmektir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: