Çalışma Grubu Başkanı

Devrim Özaydın

Devrim Özaydın

Kordsa Global Teknoloji Direktörü

Fikri Haklar ve Ar-Ge Çalışma Grubu

TÜSİAD Fikri Haklar ve Ar-Ge Çalışma Grubu’nun amacı fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve bu hakların korunmasının Türk sanayicisi ve iş dünyası için önemine dikkat çekerek bu konuda bilgi eksikliğini gidermek; bu hakların şirket stratejilerine entegre edilmesi, yönetilmesi ve ticari hayatta aktif olarak kullanılmasına yönelik şirketlerimizi bilgilendirmek; Türkiye’deki ilgili mevzuat ve uygulama eksikliklerin giderilmesi ve mevzuatın AB mevzuatı ve uluslararası standartlar ile tam uyumlu hale getirilmesi adına yürütülen çalışmalara katkı sağlamak; şirketlerimizde fikri ve sınai haklarının en iyi şekilde korunmasını ve ticarileştirmesini teşvik edecek öneriler getirmek; Ar-Ge faaliyetlerinin küresel rekabetçiliğin, yüksek katma değerli üretimin, ekonomik gelişmişliğin en önemli belirleyicilerinden biri olmasından hareketle ülkemizde sürdürülebilir ve yetkin bir Ar-Ge ekosistemi yaratılması ve Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerinin artırılması için çalışmalar yapmaktır.

Çalışma Grubuna bağlı bir görev gücü ve 4 alt çalışma grubu bulunmaktadır.

Teknoloji Standartları ve SEP (Standarda Esas Patentler) Görev Gücü: Amacı; SEP konusunda farkındalık oluşturmak, standartların maliyet etkisinin belirlenmesi için yol haritası hazırlamak ve ülkemizin teknoloji standartlarında pay sahibi olabilmesi için yol haritası oluşturmaktır.

  • Çalışan Buluşları Alt Çalışma Grubu: Amacı; Türk Patent Kurumu’nun çalışan buluşları konusunda devam eden mevzuat çalışmalarını takip etmek, bu konuda politika önerileri geliştirmektir.
  • Ticari Sırlar Alt Çalışma Grubu: Amacı; ticari sırlar konusunda politika önerileri için çalışmak ve bu konuda kamuya bilgilendirme yapmaktır.
  • AB ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları Alt Çalışma Grubu: Ufuk Avrupa başta olmak üzere uluslararası Ar-Ge destek programlarının takip edilmesi ve ülkemizin bu fonlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Ar-Ge Merkezleri Alt Çalışma Grubu: Ar-Ge merkezlerinin mevcut durumlarının analiz edilmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi; ulusal teşvik ve destek programları, üniversite-sanayi işbirlikleri gibi konular üzerinde çalışmalar yapılması; Ar-Ge merkezlerinin iyi uygulamalarını ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir iletişim ağı oluşturulması; Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynağın kullanımına ilişkin eğilimlerin belirlenmesi ve referans olacak çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: