Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Belgesi 2014-2019 Stratejik amaçlar Taslağı (Ekim 2013)