< < Türkiye'de Sınai Mülkiyet Haklarıyla İlgili Mevcut Teşvikler ve Yeni Teşvik Önerileri

Türkiye'de Sınai Mülkiyet Haklarıyla İlgili Mevcut Teşvikler ve Yeni Teşvik Önerileri

Bu rapor YOİKK Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi Eylem Planı kapsamında şirket ve kurumların fikri hakları şirket stratejisine entegre etmesi, fikri haklarını yönetmesi ve ticari hayatta aktif kullanmasına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla TÜSİAD Fikri Haklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Raporda sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevcut teşvik sistemleri incelenmekte ve bu sistemlerin geliştirilmesine yönelik öneriler getirilmekte, sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinden elde edilen gelirler üstündeki vergi rejimi incelenmekte ve yeni teşvik sistemleri önerilmektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: