Çalışma Grubu Başkanı

Onur Eren

Onur Eren

Manolya Bilişim ve Yatırım AŞ./ YK Başkanı

TÜSİAD SD² Programı Görev Gücü

TÜSİAD tarafından 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen rapor çalışmaları teknoloji alanında arz ve talep buluşmasında yaşanan kopukluğa dikkat çekmektedir. Sahadaki bu eksikliğe yönelik bir çözüm olarak kurgulanan TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (TÜSİAD SD²) 2018 yılında hayata geçirilmiştir. TÜSİAD SD² ile Türkiye sanayisinde katma değeri yüksek üretimi ve küresel rekabet gücünün korunmasını mümkün kılacak teknolojik dönüşümü sağlamak ve sürdürülebilir kılmak amaçlanırken Türk teknoloji şirket ağının ve yetkinliğinin de tanıtımı ve teknoloji KOBİ’lerinin müşteri doğrulaması yapabilmesi hedeflenmiştir. Teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerinin bir sorun, ihtiyaç veya fırsat alanı temelinde bir araya geldiği TÜSİAD SD² Programı’nın 2018-2020 arasındaki üç dönemi, açılan 40 çağrı için 681 çözüm başvurusu alınması ve eşleşen kullanıcı ve tedarikçilerin birlikte çalışarak dijital çözüm dosyası üretmesiyle başarıyla tamamlanmıştır.

Hali hazırda pek çok aşaması dijitalde yürütülen TÜSİAD SD² Programı’nın 2021 yılı itibarıyla TÜSİAD SD² Dijital Platformu’na evrilmesiyle, ekosistemin daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. TÜSİAD SD² Dijital Platformu, yine sahada görülen ihtiyaç doğrultusunda şekillenmekte ve Platform ile daha fazla şirkete daha fazla hizmet sağlanarak dijital dönüşüme katkının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Yeni yapıda çağrı dönemlerinin artırılması, çağrı dönemleri dışında da Teknoloji Tedarikçilerinin çözümlerinin Teknoloji Kullanıcıları ve Yatırımcılar için 7/24 ulaşılabilir olması, Yatırımcı ve Dijital Dönüşüm Danışmanı şirketlerin de Platform’da yer alması öngörülmektedir.

TÜSİAD SD2 web sitesi

TÜSİAD SD² Dijital Platformu ve Programın geçmiş üç dönemi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: