Hollanda Network Başkanı

Rıza Kadılar

Dr. Rıza Kadılar

K Ventures Holding Yönetim Kurulu Başkanı, EMCC Global Dünya Başkanı

Hollanda Ağı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden (IMF 2020-17.sırada) biri olan Hollanda, AB içinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda, Hollanda ile ikili ekonomik/siyasi ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla TÜSİAD Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası altında 2021 yılında “Hollanda Görev Gücü” kurulmuştur. Görev Gücü, Hollanda ile olan kurumsal ilişkileri ve bu ülkeye yönelik etkinlikleri sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde koordine edecektir. Öncelikle Hollanda’daki muadil kuruluşumuz VNO-NCW olmak üzere, çeşitli kurum ve paydaşlar vasıtasıyla Türk ve Hollanda iş dünyası temsilcileri arasındaki işbirliğinin arttırılması hedefiyle faaliyetler yürütecektir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: