TÜSİAD Roundtables

TÜSİAD Yuvarlak Masaları

 • Tüm Çalışma Alanları

  Dijital Stratejiler ve Yeni Teknolojiler

  TÜSİAD SD2 Programı

  Bankacılık

  Sermaye Piyasaları

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

  Vergi

  Fintek Regülasyon

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Enerji

  Enerji Verimliliği

  Yeşil Mutabakat

  Girişimcilik Ekosistemi

  Kurumlarda Girişimcilik

  Bu Gençlikte İŞ Var!

  ABD Çalışma Grubu

  Almanya Çalışma Grubu

  Fransa Çalışma Grubu

  Hollanda Ağı

  İngiltere Çalışma Grubu

  Londra Ağı

  İtalya Çalışma Grubu

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Çin Çalışma Grubu

  Körfez Ülkeleri Çalışma Grubu

  New York Ağı

  Silikon Vadisi

  Fikri Haklar ve Ar-Ge

  Rekabet Hukuku

  Şirketler Hukuku

  Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku

  Yeni Nesil Sanayi

  Teknoloji Standartları ve SEP Görev Gücü

  Eğitim

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Sağlık

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Gıda, İçecek ve Tarım

  Perakende

  Turizm

  Ulaştırma ve Lojistik

 • Ekonomi ve Finans Çalışma Alanları

  Ömer Mert

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Ömer Mert

  Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masamız; makro istikrarı gözeten ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen iktisadi politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla çalışıyor. Sürdürülebilir büyüme bağlamında, uluslararası iktisadi gelişmeler, kamu maliyesinin ve para politikasının istikrarı, mali piyasaların gelişimi ve derinleşmesi, rekabetçi vergi politikası, sermaye piyasasının etkili çalışması alanlarında faaliyet göstermekte.

  Çalışma Grupları

  Bankacılık

  Sermaye Piyasaları

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

  Vergi

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Fintech Hukuk ve Regülasyon

 • Sanayi Politikaları Çalışma Alanları

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası küresel ölçekte rekabet edebilir, katma değeri yüksek üretim modeline sahip, öncü teknolojileri üreten ve geliştiren bir sanayi ekosistemi yaratılmasını hedeflemektedir. Bununla birlikte, Yuvarlak Masa Türkiye’deki yatırım ortamının mevcut durumunu ortaya koymayı, iyileştirilmesi için gerekli politika önerilerini tartışmayı ve ihtiyaç duyulan tedbirler ile öncelikleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

  Çalışma Grupları

  Fikri Haklar ve Ar-Ge

  Rekabet Hukuku

  Şirketler Hukuku

  Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku

  Yeni Nesil Sanayi

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Teknoloji Standartları ve SEP Görev Gücü

 • AB ve Transatlantik İlişkiler

  B. Can Yücaoğlu

  Yuvarlak Masa Başkanı

  B. Can Yücaoğlu

  AB ve Transatlantik İlişkiler Yuvarlak Masası, Türkiye’nin evrensel demokratik ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonunun, refah ve rekabet düzeyinin artışına katkı sağlamak, dış ilişkilerini öncelikli olarak AB üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve dört temel özgürlük (malların, hizmetlerin, sermayenin, kişilerin serbest dolaşımı) temelinde izlemek ve bu süreçte reformlara destek vermek amacı ile çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, AB başkentlerine ziyaretler, AB'deki muadil kuruluşlarımızla ortak politika alanlarına odaklı işbirlikleri, ABD ve AB'de düşünce kuruluşları ve TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu ile ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyor. Türkiye'nin AB, Birleşik Krallık ve ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi, transatlantik ve bölgesel ilişkilerin takibi alanında çalışmalar yürütüyor.

  Çalışma Grupları

  ABD Çalışma Grubu

  Almanya Çalışma Grubu

  Fransa Çalışma Grubu

  Birleşik Krallık Çalışma Grubu

  İtalya Çalışma Grubu

  Görev Güçleri

  Hollanda Ağı

  Londra Ağı

 • Sosyal Politikalar Çalışma Alanları

  Yılmaz Yılmaz

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Yılmaz Yılmaz

  Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masamızın amacı, insan kaynağının yetkinliklerini geliştirerek ve cinsiyet eşitliğini gözeterek istihdamın ve işgücünün üretkenliğini artırmak. Bu kapsamda mesleki eğitimin etkinliği, gençlerde vasıf uyumu, istihdam ve işgücü piyasası düzenlemeleri ve kadınların ekonomiye katılımı konularında çalışmalar yürütüyoruz.

  Çalışma Grupları

  Eğitim

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Sağlık

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 • Dijital Türkiye Çalışma Alanları

  Perihan İnci

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Perihan İnci

  Dijital Türkiye Yuvarlak Masası; Türkiye’deki dijital kültür ve ekosistemin güçlendirilmesine; bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesine; dijitalleşme odağında inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı amaçlar.

  Çalışma Grupları

  Dijital Stratejiler ve Yeni Teknolojiler

  TÜSİAD SD2 Programı

 • Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Alanları

  Cevdet Alemdar

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Cevdet Alemdar

  Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası ülkemiz açısından stratejik önemde gördüğümüz enerji ve çevre konularını ele almak üzere oluşturulmuştur. Yuvarlak Masa, enerji sektöründe; rekabet odaklı, öngörülebilir, yenilikçi, çevre ile uyumlu, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmekte ve Türkiye enerji piyasalarının teknoloji, verimlilik ve yetkin insan kaynakları ile desteklenmesine katkı sunmaktadır. Çevre alanında ise; düşük karbon ekonomisi, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi öncelikli konulara yönelik kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer özel sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

  Çalışma Grupları

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Enerji

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Enerji Verimliliği

  Yeşil Mutabakat

 • Girişimcilik & Gençlik Çalışma Alanları

  İzel Levi Coşkun

  Yuvarlak Masa Başkanı

  İzel Levi Coşkun

  Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası, girişimcilik konusunu 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alarak Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimciliğin farklı alanlardaki yansımalarını doğru okumak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Yuvarlak Masa çalışmaları ile Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin tüm yapı taşlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri, diğer yandan kurumların girişimcilik dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

  Çalışma Grupları

  Girişimcilik Ekosistemi

  Kurumlarda Girişimcilik

  Bu Gençlikte İŞ Var!

 • Küresel Ekonomik İlişkiler Çalışma Alanları

  Çağatay Özdoğru

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Çağatay Özdoğru

  Küresel Ekonomik İlişkiler Yuvarlak Masası, Türkiye’nin evrensel demokratik ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonunun, refah ve rekabet düzeyinin artışına katkı sağlanması, Türkiye'nin dış ticaret politikalarının küresel gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesi, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'nin rolünün güçlendirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması hedefiyle etkinlikler, iş geliştirme ziyaretleri, forum, çalıştay gibi toplantılar, mevzuatı iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yuvarlak Masa bu etkinlikleri özellikle dış ticaret, Çin, Körfez Bölgesi, ABD'deki yeni teknolojiler, girişimcilik ağları odağında yürütmektedir.

  Çalışma Grupları

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Çin Çalışma Grubu

  Körfez Ülkeleri Çalışma Grubu

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Şanghay Network

  Dubai Network

  New York Ağı

  Silikon Vadisi

  Küresel Tedarik Zincirleri

 • Tarım, Gıda ve Hizmetler Çalışma Alanları

  İzzet Özilhan

  Yuvarlak Masa Başkanı

  İzzet Özilhan

  Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası’nda tarım ve gıda, turizm, ulaştırma, lojistik ile perakende sektörlerinin gerek kendi ekosistemleri gerek diğer sektörlerle entegrasyonu temelinde yapısal sorunların çözümüne yönelik politika önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir. Yuvarlak Masa bünyesinde yer alan Çalışma Grupları vasıtasıyla sektörlerin sürdürülebilir büyümesine yönelik politika önerileri oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir.

  Çalışma Grupları

  Gıda, İçecek ve Tarım

  Perakende

  Turizm

  Ulaştırma ve Lojistik

 • İş Dünyası Kuruluşları ile İlişkiler Çalışma Alanları

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Deprem Görev Gücü

TÜSİAD Round Tables

 • All Workspaces

  Digital Strategies and New Technologies

  TÜSİAD SD2 TUSİAD Digital Industry Program

  Banking

  Capital Markets

  Tax

  Insurance and Pensions System

  Fintech Regulations

  Environment and Climate Change

  Energy

  Energy Productivity

  Green Deal

  Entrepreneurship Ecosystem

  Intrapreneurship

  These Young People Have the Potential!

  France Group

  Germany Working Group

  Italy Working Group

  Netherlands Network

  UK Working Group - London Network

  USA Working Group

  Foreign Trade

  China Working Group - Shanghai Network

  Gulf Working Group - Dubai Network

  New York Network

  Silicon Valley

  R&D and Intellectual Property Rights

  Competition Law

  Company Law

  Data Protection and Technology Law

  Technology Standarts and Patents

  Education

  Employement and Social Security

  Health

  Gender Equality

  Food, Beverage and Agriculture

  Retail

  Tourism

  Transport and Logistics

 • Economic & Finance Workspaces

  Ömer Mert

  Leader of Roundtable

  Ömer Mert

  Economic Policy Round Table works to contribute to the development of economic policies pursuing macroeconomic stability and supporting sustainable growth. Its workspace covers international economic developments, public finance, and stability of the monetary policy, development and deepening of the financial markets, competitive tax policies, efficient operation of the capital markets within the context of sustainable growth.

  Workspaces

  Banking

  Capital Markets

  Tax

  Insurance and Pensions System

  Fintech Regulations

 • Industrial Policies and Investment Environment Workspaces

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  Leader of Roundtable

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  The Roundtable on Industrial Policies and Investment Environment aims to create an industrial ecosystem that can compete globally, producing and developing pioneering technologies with a high value-added production model. It aims to assess the current state of the investment environment in Türkiye, to discuss necessary policy recommendations for its improvement, and to determine required measures and priorities.

  Workspaces

  R&D and Intellectual Property Rights

  Competition Law

  Company Law

  Data Protection and Technology Law

  Technology Standarts and Patents

 • The EU and Transatlantic Relations Workspaces

  B. Can Yücaoğlu

  Yuvarlak Masa Başkanı

  B. Can Yücaoğlu

  The EU and Transatlantic Relations Roundtable is endeavoring to contribute to Türkiye's global integration, welfare and competitiveness within the framework of universal democratic principles and free market economy, to monitor Türkiye's foreign relations primarily on the basis of the EU integration process, the modernisation of the Customs Union and the four fundamental freedoms (free movement of goods, services, capital and persons) and to support reforms towards this goal. Within this framework, it carries out visits to the EU capitals, undertakes collaborations with our counterpart organizations in the EU countries focusing on common policy areas, organizes joint events and projects with think tanks in the US and the EU and TÜSİAD Global Political Forum. Its efforts concentrates on strengthening Türkiye's relations with the EU, the UK and the US, and to monitor transatlantic and regional relations.

  Workspaces

  France Group

  Germany Working Group

  Italy Working Group

  Netherlands Network

  UK Working Group - London Network

  USA Working Group

 • Social Developement Workspaces

  Yılmaz Yılmaz

  Leader of Roundtable

  Yılmaz Yılmaz

  Social Development Round Table aims to support the increase in employment and labor productivity by enhancing human resource competencies and promoting gender equality. In this context, it works on the efficiency of vocational education, quality of education system, elimination of skill mismatch of youth, labor market regulations, and participation of women in economy.

  Workspaces

  Education

  Employement and Social Security

  Health

  Gender Equality

 • Development Policies Workspaces

 • Digital Türkiye Workspaces

  Perihan İnci

  Leader of Roundtable

  Perihan İnci

  Digital Türkiye Round Table works on technology, innovation and digital economy. Its purpose is to support the transformation to the information society and enhancing the innovation capacity in order to raise the added value and competitiveness.

  Workspaces

  Digital Strategies and New Technologies

  TÜSİAD SD2 TUSİAD Digital Industry Program

 • Energy, Environment, and Climate Change Workspaces

 • Entrepreneurship & Youth Workspaces

  İzel Levi Coşkun

  Leader of Roundtable

  İzel Levi Coşkun

  The Entrepreneurship and Youth Round Table aims at enhancing the competitiveness of Turkish economy by strengthening the entrepreneurial ecosystem. The Round Table develops projects to this end, and carries on activities:

  • to increase awareness of intrapreneurship in order to reinforce the innovation culture and skills of the business community and,
  • to encourage entrepreneurship as a career option among university students.

  Workspaces

  Entrepreneurship Ecosystem

  Intrapreneurship

  These Young People Have the Potential!

 • Global Ekonomik Relations Workspaces

  Çağatay Özdoğru

  Leader of Roundtable

  Çağatay Özdoğru

  Global Economic Relations Roundtable organizes events, business development visits, meetings, forums and workshops with the aim of contributing to Türkiye's global integration, to her welfare and competitiveness within the framework of universal democratic principles and free market economy, developing Türkiye’s foreign trade policies in line with global developments, strengthening Türkiye's role in global supply chains, and facilitating trade. The Round Table carries out these activities with a particular focus on foreign trade, China, the Gulf Region, new technologies in the US, and entrepreneurship networks. .

  Workspaces

  Foreign Trade

  China Working Group - Shanghai Network

  Gulf Working Group - Dubai Network

  New York Network

  Silicon Valley

  Global Supply Chains

 • Agriculture, Food and Services Workspaces

  İzzet Özilhan

  Leader of Roundtable

  İzzet Özilhan

  The purpose of the Retail Working Group is to enhance the capabilities gained by the organized Turkish retail sector in recent years through competing with international brands and to ensure that more brands reach a level where they can be offered to global markets. The Retail Working Group contributes to legislative work, taking into account international standards, and carries out activities aimed at increasing the competitiveness of the Turkish retail sector.

  Workspaces

  Food, Beverage and Agriculture

  Retail

  Tourism

  Transport and Logistics