Çalışma Grubu Başkanı

Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik

Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik

PınarOnline E-ticaret ve Dijitalleşme Direktörü

Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu

TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu 2016 yılından beri şirketlerde inovasyonu çalışır hale getirmek, kurumiçi girişimcilik kültür ve becerisini güçlendirmek, kurumiçi girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla birçok toplantı ve buluşma serisi düzenlemiştir. İstanbul dışında İzmir ve Gaziantep’te gerçekleştirilen etkinliklerle farklı kurumsal kültürlere sahip, farklı çalışma tarzlarını benimseyen şirketler, kurumiçi girişimcilik ile ilgili yaptıkları çalışmaları dinleme ve birlikte öğrenme şansı yakalamıştır. Bu süreçte kurumiçi girişimcilik kavramının anlaşılması ve doğru şekilde hayata geçirilmesi için bir yol haritasına ihtiyaç olduğu belirlenmiş ve bir rehber çalışması yapılmıştır. Bu çerçevede, Özyeğin Üniversitesi ve Accenture iş birliğinde hazırlanan Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi ile,

  • Kurumlarda girişimciliğin kavramsal bilinirliği artırmak adına öncelikle inovasyon ihtiyacı doğrultusunda öne çıkan girişimcilik ve kurumlarda girişimcilik ile ilgili genel tanımlara;
  • Kurumlarda girişimcilik programları tasarlamak ya da kurum içinde girişimcilik kültürünü destekleyecek adımlar atmak isteyen şirketlerin inovasyonu çalışır hale getirmelerini destekleyecek örneklere;
  • Türkiye’deki ve dünyadaki örnekleri okuyabilmek amacıyla hazırlanman kurumiçi girişimcilik vakalarına;
  • TÜSİAD üye şirketlerinin katılımı ile gerçekleştirilen bir anket çalışmasına;
  • Girişimcilik faaliyetlerine başlamak veya mevcut faaliyetlerini iyileştirmek isteyen şirketlerin strateji, vizyon, inovasyon ve yönetim süreçleri ile girişimcilik kültürü bileşenlerini bütünsel olarak kapsayan bir yol haritasına yer verilmiştir.

Kurumiçi girişimciliğe giriş için bir el kitabı olarak tasarlanan TÜSİAD Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi, şirket içinde inovasyonu çalışır hale getirmek için 100 günlük bir aksiyon planı sunmaktadır. Türkiye’de ve dünyada uygulamalarıyla öne çıkan şirket örnekler paylaşılarak kurumlarda kültürel altyapıyı oluşturmanın ve bütünsel bir bakış açısı benimsemenin girişimcilik dönüşümündeki önemi vurgulanmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: