TÜSİAD Ankara Temsilciliği

Temsilcilik, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye'nin AB üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmektedir.

TÜSİAD'ın dernek tüzüğü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, politika belirleme süreçlerine TÜSİAD'ın etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Temsilcilik, ekonomik, sosyal ve siyasi karar alma süreçlerine TÜSİAD'ın katkıda bulunabilmesi amacıyla; hükümet, TBMM, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası misyonlar ve kişiler nezdinde TÜSİAD'ı Ankara'da temsil etmektedir.

Temsilcilik, yasama süreci, Ankara gündemi, AB üyelik ve uyum süreci ile iktisadi makro uyum programları konularında düzenli yayınlar hazırlayarak TÜSİAD üyelerine ve profesyonellerine güncel bilgi sağlamaktadır.

TÜSİAD Ankara Temsilciliği'nin genel olarak yerine getirdiği görevler şunlardır:

  • Ankara'da gerçekleştirilen faaliyetlerde TÜSİAD'ın kurumsal temsilinin sağlanması,
  • Siyasi ve hukuki istişareler yoluyla karar süreçlerine katkı sağlanması,
  • Başta TBMM ve Bakanlar Kurulu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri düzenlemesi,
  • AB üyelik sürecine ilişkin gelişmeler başta olmak üzere siyasi, hukuki ve iktisadi gelişmelerin takip edilmesi,
  • İlgili TÜSİAD organlarının yasama ve yürütme sürecindeki gelişmeler ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesi.
  • Ü. Barış Urhan: Temsilci
  • Eslem Gülsever: Kamu İle İlişkiler Uzmanı
  • Osman Nazlı: İdari İşler Kıd. Bölüm Sorumlusu
  • R. Perihan Kaya: Yönetici Asistanı

Ağlar

Çin Ağı

Silikon Vadisi Ağı

Körfez Ağı

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: