TÜSİAD REKABET BÜLTENİ – HAZİRAN 2022

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

TÜRKİYE

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlandı.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabeti-sinirlayici-anlasma-uyumlu-eyle-ff178c737eecec11a2240050568595ba

Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde Ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazetede Yayımlandı.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/ozellestirme-yoluyla-devralmalarin-hukuk-44a7a1b469f1ec11a2240050568595ba

DÜNYA

Avrupa Komisyonu Yeni Dikey Grup Muafiyeti Yönetmeliği ve Dikey Kılavuzu 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe girdi.

https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/antitrust-commission-adopts-new-vertical-block-exemption-regulation-and-vertical-guidelines-2022-05-10_en

Avusturya Federal Rekabet Otoritesi’nin (AFCA) sürdürülebilirlik anlaşmalarına ilişkin kılavuz yayımlandı.

https://www.bwb.gv.at/en/news/detail/afca-publishes-draft-guidelines-on-the-application-sustainability-agreements-asking-for-comments

22.06.2002’de OECD tarafından Dijital Ekonomide Pazar Gücü ve Rekabet Politikasına ve alım gücü ile alım kartellerine ilişkin ilişkin yuvarlak masa konferansları düzenlendi.

https://www.oecd.org/daf/competition/market-power-in-the-digital-economy-and-competition-policy.htm

https://www.oecd.org/daf/competition/purchasing-power-and-buyers-cartels.htm