"Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Açıklanmasına İlişkin Klavuz Taslağı" Hakkında TÜSİAD Görüşü