TÜSİAD REKABET BÜLTENİ – AĞUSTOS 2021

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

TÜRKİYE

· Türk rekabet hukukunda uzlaşma müessesesinin uygulandığı ilk karar Rekabet Kurulu’nun 21-37/524-258 sayı ve 05.08.2021 tarihli kararı ile verildi. Soruşturma konusu teşebbüsler tarafından sunulan uzlaşma metinleri neticesinde soruşturmanın tüm taraflar bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verildi.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/turk-rekabet-hukukunda-uzlasma-muesseses-a42c270cfef8eb118140005056b1ce21

DÜNYA

· Avrupa Komisyonu, teşebbüsler arasındaki yatay anlaşmaları ele alan Avrupa Birliği rekabet hukuku kurallarında birtakım reform çalışmalarının yapıldığını duyurdu ve bu konuda bir kamuoyu istişaresi başlattığını açıkladı. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda teşebbüslerin, rekabet kurallarını ihlal etme riskine girmeden yatay işbirliği anlaşmaları yapabilmeleri yönünde bir şeffaflık sağlanması amacıyla özellikle Ar-Ge ve uzmanlık anlaşmalarına muafiyet tanınmasına dair düzenlemelerin ele alınacağı görülmektedir. Komisyon’un 5 Ekim 2021’e kadar kamuoyundan görüş toplaması öngörülmektedir.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13058-Horizontal-agreements-between-companies-revision-of-EU-competition-rules_en

· Avrupa Komisyonu, teşebbüsler arasındaki dikey anlaşmaları düzenleyen Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Yönetmeliği (Vertical Block Exemption Regulation) ve Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz’un (Vertical Guidelines) gözden geçirilmiş taslak versiyonları için bir kamuoyu istişaresi başlattığını açıkladı. Anılan düzenlemelerde getirilecek yenilikler ile mevcut uygulamadaki sorunların giderilmesi, pazar gerçeklikleriyle uyumlu kuralların uygulamaya konulması ve teşebbüslerin uyum masraflarının azaltılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, gözden geçirilmiş taslak düzenlemelerde özellikle çevrimiçi satışlar ve e-ticarete ilişkin hususların da dikkate alındığı gözlemlenmektedir. Komisyon’un 17 Eylül 2021’e kadar kamuoyundan görüş toplaması öngörülmektedir.

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-vber_en

· Alman Rekabet Otoritesi (Bundeskartellamt), tüketici haklarının incelenmesi amacıyla mobil uygulamalara yönelik yürüttüğü sektör incelemesinin sonuçlarını 29.07.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde; bilgi almak, iletişim kurmak, alışveriş yapmak, oyun oynamak vb. birçok amaç için yaygın bir şekilde kullanılan akıllı telefon ve tabletlerdeki uygulamaların veri korumasına yönelik önemli ölçüde eksikliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. İnceleme raporunda tespit edilen sorunlar kısaca üç başlık altında toparlanmıştır:

  • Tüketiciler, üçüncü şirketlerin verilerini ne ölçüde ve hangi kullanımları sonucunda elde ettikleri konusunda yeterince bilgilendirilmemekteler,
  • Tüketiciler, bir uygulamayı indirirken gerçekte kiminle sözleşme yaptıkları konusunda yeterince bilgi sahibi değiller,
  • Tüketiciler, verilerinin işlenmesine dair yeterince kontrol gücüne sahip değiller. İşletim sistemleri, tüketicilerin verilerinin işlenmesine ilişkin kontrol taleplerini cevaplandırmakta yetersiz kalmaktadır. https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2021/29_07_2021_SU_Mobile_Apps.html?nn=3599398

· Yunan Rekabet Otoritesi (Hellenic Competition Commission), e-ticaret sektör incelemesi ön raporunu 02.08.2021 tarihinde yayınladı. Ön raporda değinilen sorunlara yönelik olarak sunulan öneriler kısaca aşağıda özetlenmektedir:

  • Başta tüketici refahını gözetmek üzere, e-ticareti geliştirmek amacıyla yeni iş modellerinin benimsenmesinde esneklik yaratılması amacıyla gerektiğinde yeni düzenlemeler getirmek,
  • Çerçeve mevzuatın uygulanması ve yorumlanmasında istikrar ve tutarlılık sağlayarak rekabeti pekiştirmek,
  • Kurumsal, sektörel ve bilimsel kuruluşlarla işbirliği içinde bulunarak dijital ortamdaki tüketici bilgileri ve dijital iş yöntemlerine ilişkin kılavuzlar hazırlamak.

Konuya ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından Yunan Rekabet Otoritesi’nin ilgili sektör raporunu Aralık 2021’de yayınlaması beklenmektedir. https://www.epant.gr/en/enimerosi/sector-inquiry-into-e-commerce.html