TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Ocak 2024

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

2023 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu

Rekabet Kurumu’nun 2023 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu (“Rapor”) yayımlandı. Rapor’da 2023 yılında Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından toplamda 217 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işleminin incelendiğine vurgu yapıldı. Rapor’da 2023 yılında gerçekleşen işlemlerin sayısı, değeri ve ekonomik faaliyetlere göre dağılımının yanı sıra, yatırımcıların ülkelere göre dağılımları ile idari süreçlere ilişkin birtakım istatistiksel bilgilere de yer verildi.


Türk Devletleri Rekabet Konseyi Kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere başlattıkları girişimle Türk Devletleri Rekabet Konseyi (“Konsey”) kuruldu. Konsey, üye ülkeler arasındaki ortak kültürel bağları güçlendirme ve rekabet hukuku sorunlarını çözme amacıyla ortak çalışmalar yürüterek, bölgede rekabet kültürünü yaygınlaştırmayı hedefler.

Yönetmelik; önceki düzenlemeden farklı olarak, karteli ispat etme imkânını güçlendiren bilgi ve belgeleri ifade eden “katma değerli belge” kavramını düzenler ve aktif işbirliği başvurusunda bulunacak olanlara katma değer yaratan belge sunma şartını öngörür. Ayrıca, Yönetmelik ile kartel kolaylaştırıcılarının da aktif işbirliğinden yararlanmasına ilişkin hukuki belirlilik sağlanır ve teşebbüsler ile teşebbüs birliklerinin yanı sıra teşebbüs yönetici ve çalışanlarının da aktif işbirliği başvurusunda bulunabilecekleri düzenlenir.

DÜNYA

Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa Rekabet Ağı İşbirliği ile İlaç Sektörü Raporu

Avrupa Komisyonu, Avrupa Rekabet Ağı (ECN) bünyesindeki üye devletlerin işbirliği ile rekabet ve yoğunlaşma kurallarının ilaç sektöründe 2018'den 2022’ye kadar hem Komisyon hem de ulusal rekabet otoriteleri tarafından nasıl uygulandığını detaylandıran kapsamlı bir rapor yayımladı (“Rapor”). Rapor’da Komisyon ve ulusal rekabet otoriteleri tarafından ilaç tedarikinde rekabete aykırı uygulamalar hakkında verilen idari para cezaları ve bu kapsamda başlatılan soruşturmalara ilişkin bulgulara yer verildi. Rapor’da ayrıca ilaç sektöründe fiyat artışlarına veya yeni ilaçların geliştirilmesine engel olabilecek birleşme ve devralmalara ilişkin Komisyon tarafından yürütülen incelemelere değinildi.


Komisyon, Sanal Dünyalarda Rekabet Ve Generatif Yapay Zeka Konusunda Katkı Çağrısında Bulundu

Avrupa Komisyonu, sanal dünyalarda rekabet ve generatif yapay zekâ alanlarında rekabet düzeyleri ve rekabet hukukunun gelişmekte olan bu pazarlarda rekabet gücünü nasıl koruyabileceğine ilişkin deneyim ve görüşlerini paylaşmak üzere sektör paydaşlarına çağrıda bulundu. Avrupa Komisyonu bu yönde başlattığı incelemeler kapsamında ayrıca, önemli dijital pazar oyuncuları ile generatif yapay zekâ geliştiricileri ve sağlayıcıları arasındaki anlaşmaları incelemekte ve bu işbirliklerinin pazar dinamikleri üzerindeki potansiyel etkisini araştırır.


Macaristan Rekabet Otoritesi’nden Yeşil Pazarlama Mesajlarına İlişkin Bir Pazar Analizi Çalışması

Macaristan Rekabet Otoritesi (GVH), yeşil pazarlama mesajlarına ilişkin bir pazar analizi çalışması (“Çalışma”) yayımladı. Çalışma’da; özellikle gıda, giyim, kimya ve kozmetik sektörlerinde birçok yeşil pazarlama mesajının belirsiz ve kafa karıştırıcı olduğu ortaya konuldu. Çalışma, birçok şirket tarafından markalaşma için yeşil pazarlamanın yaygın olarak kullanılmasına rağmen, tüketicilerin önemli bir kısmı için bu mesajların belirsiz olduğunu vurgular. Bu kapsamda Çalışma şirketlerin çevresel iddiaları kanıtlaması ve doğrulaması ve sürdürülebilirlik iddialarına yönelik tüketici güvenini artırmak için hükümet tarafından düzenlenmiş bir etiketleme sisteminin geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.


Portekiz Rekabet Otoritesi’nden Elektrikli Ulaşım Sektörü Çalışması

Portekiz Rekabet Otoritesi (AdC), elektrikli ulaşım sektöründeki rekabet koşullarının bir analizini yaparak, verimli ve rekabetçi bir elektrikli ulaşım ağının gelişmesini ve genişlemesi önündeki engellere ilişkin tespitlerde bulunduğu çalışmayı kamuoyu görüşüne açtı. Çalışma, tüketici yararı için ülkenin elektrikli ulaşım ağında rekabeti ve verimliliğini artırmayı amaçlar.


Hollanda Tüketiciler ve Piyasalar Otoritesi Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası Kılavuzu Yayınladı

Hollanda Tüketiciler ve Piyasalar Otoritesi (ACM), Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası (“DSA”) kapsamına giren teşebbüslerin yeni kurallara uygun şekilde adapte olabilmelerini sağlamak adına hazırladığı taslak kılavuzu DSA kapsamına giren sektör paydaşları ve ilgililerin görüşlerine sundu.


İskandinav Rekabet Otoriteleri rakipler arasında ücretlerin sabitlenmesi ve çalışan ayartmama anlaşmalarına ilişkin ortak bir rapor (“Rapor”) yayımladı. Rapor’da teşebbüslerin bu tür anlaşmaları yaparken işgücü maliyetlerini düşürmek, eğitim yatırımlarını korumak veya ticari sırları korumak gibi alternatif motivasyonlarının olabileceği kabul edilmekle birlikte bu tür anlaşmaların çalışma koşulları üzerinde olumsuz etkileri ortaya konularak rekabet hukuku ihlali teşkil edebileceği değerlendirildi. Bununla beraber, işçi sendikaları ve işveren örgütleri gibi örgütlü sosyal ortaklar tarafından müzakere edilen toplu iş sözleşmeleri kapsamında ücretlere veya benzer konulara ilişkin yapılan anlaşmaların İskandinav ülkelerinin rekabet mevzuatı kapsamında yasaktan muaf tutulabileceği değerlendirildi.ar.


İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA) Mikroekonomi Birimi, Birleşik Krallık işgücü piyasasının çeşitli yönlerden inceleyen kapsamlı bir araştırma raporu (“Rapor”) yayımladı. Rapor’da, işgücü piyasasındaki yoğunlaşmanın 20 yıl öncesiyle hemen hemen aynı olduğu, çalışanların yaklaşık %30’unun rekabet etmeme hükümlerinden etkilendiği ve CMA tarafından işverenler arasındaki rekabete aykırı ücret sabitleme anlaşmalarına karşı yürütülen mücadeleye değinildi.