TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Haziran 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Rekabet Kurumu'nun 2024-2028 dönemine yönelik Stratejik Plan hazırlık çalışmaları çerçevesinde dış paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 8- 9 Haziran tarihlerinde dış paydaş çalıştayı düzenlenmiştir

Rekabet Kurumu, 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlıkları çerçevesinde bir çalıştay gerçekleştirdi. 2024-2028 Stratejik Planının hazırlanması sürecinde, dış paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla ilgili sektörlerdeki teşebbüs, teşebbüs birlikleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile akademisyenler, tüketici dernek ve federasyonlarının katılımıyla 8-9 Haziran’da dış paydaş çalıştayı düzenlendi. Rekabet Kurumu ile ilgili genel değerlendirmeler, kurumsal ilişkiler, ulusal ve uluslararası rekabet hukuku uygulamaları, Rekabet Kurum’dan beklentiler ile gelecek dönemde Rekabet Kurumu’nu etkileyebilecek gelişmeler gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

DÜNYA

Antitrust: Commission adopts new Horizontal Block Exemption Regulations and Horizontal Guidelines

Avrupa Komisyonu, mevcut kuralların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesinin ardından, Araştırma ve Geliştirme ve Uzmanlaşma anlaşmalarına ilişkin revize edilmiş Yatay Grup Muafiyet Tüzüğü ile revize edilmiş Yatay Kılavuz’u kabul etti. Gözden geçirilmiş düzenlemeler, teşebbüslere yatay işbirliği anlaşmalarının AB rekabet kurallarına uygunluğunu değerlendirmelerine yardımcı olmak üzere daha açık ve güncel bir rehberlik sağlamayı amaçlar. Yeni Tüzük, 1 Temmuz 2023 tarihinde, Kılavuz ise AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takiben yürürlüğe girecektir.


EU Allows Companies To Team Up In Cartel-Like Coalitions On Green Initiatives

Avrupa Komisyonu, enerji maliyetlerinde artışa neden olan potansiyel tekelci yeşil ittifaklara ilişkin endişelere yanıt olarak, iklim sorunlarını ele almak üzere işbirliği yapan şirketlere yönelik rekabet kurallarını gözden geçirdi. Kılavuz ilkelere göre teşebbüsler, belirli bir pazarın beşte birinden fazlasını oluşturmamalı ve gerekli olmadıkça ticari açıdan hassas bilgi alışverişinde bulunmamalı ya da diğer teşebbüslerin anlaşmaya katılmasını engellememelidir. Yayınlanan kılavuz ilkeler yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı ve ulusal düzenleyicilerin AB anlaşmalarında yer alan kartel yasağını yorumlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı.


Revision of Swiss Cartel Act: Federal Council Unveils its Draft Legislation

İsviçre hükümeti, İsviçre Kartel Yasasında kısmi bir revizyon yapmayı hedeflemektedir. Danışma süreci tamamlandıktan sonra Federal Konsey taslak mevzuatı kamuoyunun dikkatine sundu. Yeni düzenlemeler, birleşme ve devralmalara ilişkin kuralları modernize etmeyi ve özel tazminat davalarını güçlendirmeyi amaçlar. Taslak mevzuat, dikkat çekici bir şekilde, kartel anlaşmaları için etki testinin yeniden uygulanmasını da öngörmektedir. Gözden geçirilmiş Kartel Yasasının 2024 yılından önce yürürlüğe girmesi beklenmektedir.


ORR launches railway station catering market study

Birleşik Krallık Demiryolu ve Karayolu Ofisi, yiyecek ve içecek perakendecilerinin yolculardan fahiş fiyatlar talep ettiği yönündeki endişeleri dile getirerek, tren istasyonu yiyecek içecek pazarına yönelik bir pazar araştırması başlattı.


Algorithmic competition

OECD, algoritmaların rekabet üzerindeki rolünü ve hangi tür zararlara yol açabileceğini incelemek üzere bir toplantı düzenledi.