TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Kasım 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Rekabet Kurulu Başkanı Birol KÜLE ve Kurul Üyesi Berat UZUN yemin ederek tekrar göreve başladılar

Resmi Gazete’de yayımlanan 01.11.2023 tarih ve 2023/474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle, Rekabet Kurulu üyeliğine Berat Uzun atandı.


Rekabet Kurumunun "Competition Newsletter" isimli yeni dergisi çıktı

Rekabet Kurumu’nun üç ayda bir İngilizce dilinde yayımlanacak “Competition Newsletter” isimli yeni dergisi çıktı. Derginin ilk sayısında yalnızca sonuçlanan ve yeni başlatılan soruşturma kararları ile geçici tedbir kararlarına yer verildi. Sonraki sayılarda diğer kararların yanı sıra yasal ve kurumsal gelişmelere ilişkin güncellemelerin de sunulacağı açıklandı.

DÜNYA

Legal Certainty and Transparency - updated Position Paper on Settlements

Avusturya Rekabet Otoritesi (“AFCA”), 2014 yılından bu yana ilk kez uzlaşmalara ilişkin görüş bildirisinin güncellenmiş versiyonunu kamuoyuna sundu. Bildiri kapsamında uzlaşmalarda uygulanacak indirim oranında da revizyon yapıldı. Önceki düzenlemede %20 olarak belirlenen uzlaşma indirimi oranı yeni görüş bildirisinde azami %15 olarak belirlendi. Güncellenen indirim oranının, gelecekte AFCA tarafından başlatılan tüm süreçlerde uygulanması hedefleniyor.


Amendment to the German Competition Act (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB; 11th amendment to the GWB)

Alman Rekabet Otoritesi (“Bundeskartellamt”), Alman Rekabet Kanunu’nda (“GWB”) yapılan değişikliğin 7 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yapılan değişiklik ile Bundeskartellamt’ın yetkileri sektör soruşturmasının ardından tedbir kararı verilebilmesi yönünde genişletildi. Söz konusu yetkiler arasında, yapılan sektör araştırması neticesinde Bundeskartellamt tarafından önemli ve devam eden rekabet ihalelerini tespit etme ve gerekirse yapısal tedbir uyguma gibi konularda karar verme yetkileri bulunmaktadır. Değişiklik ile ayrıca Bundeskartellamt’a olası Dijital Piyasalar Yasası (“DMA”) ihlallerini soruşturma ve güçlendirilmiş özel yaptırım hükümleriyle Avrupa Komisyonu ile işbirliği yapma yetkisi verildi.


New competition laws needed in response to expansion of digital platforms

Avustralya Rekabet Otoritesi, dijital platform hizmetleri sektör araştırması kapsamında 7. ara raporunu yayımladı. Raporda dijital platformların boyutu ve ölçeğinin tek başına bir endişe yaratmamasıyla birlikte ekosistemdeki genişleme neticesinde teşebbüslerin dijital platform hizmetlerinde pazar gücünü sağlamlaştırma ve genişletme riskinin mevcut olduğu, bu nedenle genişleyen dijital platform ekosistemlerinin düzenleyici reformlara ihtiyaç duyduğu belirtildi. Aynı zamanda raporda beş dijital platformun yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi teknolojik gelişmelerde kilit rol oynadığı, birbirine bağlı birden fazla ürün ve hizmet arayıcılığıyla günlük hayatta genişleyen erişiminin rekabete ve tüketicilere yönelik riskleri artırdığı ve bu konuda çok geç olmadan gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.


Results of the G7 Joint Competition Enforcers and Policymakers Summit

Tokyo’da Japonya Adil Ticaret Komisyonu’nun ev sahipliğinde G7 ülkeleri Rekabet Otoriteleri’nin başkanlarının katılımıyla G7 Ortak Rekabet Uygulayıcıları ve Politika Yapıcılar Zirvesi (“Zirve”) düzenlendi. Zirve’de Rekabet Otoriteleri tarafından dijital pazarda rekabetin uygulanması ve teşvik edilmesine yönelik yaklaşımlar tartışılarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride; ağ etkileri, ölçek ekonomileri, dijital ekosistemler ve büyük miktarda veri birikimi ile pazara giriş engelleri ve hâkim durum oluşabilmesi nedenleriyle dijital pazarların özel rekabet endişeleri doğurabileceği vurgulandı. Bildiride ayrıca Rekabet Otoriteleri’nin dijital pazarlarda rekabeti teşvik etme ve korumaya yönelik girişimleri ve taahhütleri ortaya konuldu.