TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Nisan 2024

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Macaristan Rekabet Otoritesi ile İş Birliği Protokolü İmzalandı / Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu, uluslararası ilişkilerini ve profesyonel iş birliklerini geliştirmek amacıyla Macar Rekabet Otoritesi ile 26 Nisan 2024 tarihinde Budapeşte’de bir Mutabakat Zaptı imzaladı.


Ramazan ayı ve bayramı münasebetiyle İslam ülkeleri rekabet otoritelerine Sn. Başkanımız Birol Küle tarafından bir mektup gönderildi / Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Ramazan Bayramı’nda İslam ülkeleri rekabet otoritelerine mektup gönderdi. Mektubun amacı, İslam ülkeleri rekabet otoriteleri arasında işbirliği ve dayanışma için zemin yaratılmasıdır.


Rekabet Kurumu, Sosyal Medya Hesaplarını Hayata Geçirdi

Rekabet Kurumu, çeşitli sosyal medya platformlarında “rekabet haber” isimli sosyal medya hesaplarını hayata geçirerek; tekellerle ve kartellerle yapılan mücadeleler, vatandaşların daha düşük fiyata daha kaliteli ürün ve hizmetlere erişmesi için yapılan çalışmalar, Türkiye’yi küresel rekabette daha güçlü kılmak için yürütülen faaliyetler ve dünyada ses getiren kararların bu kanallardan paylaşılacağını belirtti.

DÜNYA

FTC Announces Rule Banning Noncompetes / Federal Ticaret Komisyonu

Amerikan Federal Ticaret Komisyonu (“FTC”), rekabet yasağı (non-compete) öngörenhükümleri ülke çapında yasaklayarak rekabeti teşvik etmeyi, çalışanların temel iş değiştirmeözgürlüğünü korumayı, inovasyonu artırmayı ve yeni iş oluşumlarını teşvik etmeyiamaçlayan nihai bir kural yayınladı. FTC, bu kuralın yılda 8.500’den fazla yeni işletmeninkurulmasının önünü açacağını ve ortalama işçi kazancını yılda 524 dolar artıracağınıöngörmektedir. Nihai kural uyarınca, üst düzey yöneticiler için öngörülmüş olan mevcutrekabet yasakları yürürlükte kalabilecektir. Ancak, işverenlerin üst düzey yöneticilerle yenirekabet yasağı anlaşmaları yapmaları veya bunları yürürlüğe koymaları yasaklanmaktadır.Ayrıca nihai kural, işverenlerin mevcut bir rekabet yasağı ile bağlı olan üst düzey yöneticilerdışındaki çalışanlarına, kendilerine karşı herhangi bir rekabet yasağı uygulamayacaklarınıbildirmeleri gerektiğini öngörmektedir.


CCA launches Sector inquiry into vertical relations between suppliers and retailers in the food and non- food supply chain in the Republic of Croatia / Hırvatistan Rekabet Kurumu

Hırvatistan Rekabet Kurumu (“CCA”), gıda ve gıda dışı ürünlere ilişkin tedarik zincirlerinde tedarikçiler ve perakendeciler arasındaki dikey ilişkilere yönelik bir sektör incelemesi başlattı. İncelemenin amacı, söz konusu dikey tedarik zincirlerinde rekabet kuralları veönemli pazar gücü bağlamında rekabete aykırı bir davranışa işaret edebilecek herhangi bir“pazar kusuru” bulunup bulunmadığının tespit edilmesidir. Bu kapsamda CCA, gıda ve gıdadışı dikey tedarik zincirinde faaliyet gösteren tüm teşebbüslerden, meslek kuruluşlarından,işveren derneklerinden, tüketici koruma derneklerinden ve ilgili pazar araştırması ile ilgiliherhangi bir bilgiye sahip olabilecek ve pazar durumunun anlaşılmasına katkıdabulunabilecek diğer tüzel veya gerçek kişilerden veri ve bilgi sağlamalarını talep etmektedir.


SECTOR INQUIRY ON WASTE MANAGEMENT / Çek Cumhuriyeti Rekabetin Korunması

Çek Cumhuriyeti Rekabetin Korunması Ofisi (“Ofis”), atık yönetimine odaklanan geniş çaplı bir sektör incelemesi başlattı. Ofis, PET şişeler ve metal içecek kapları için depozito sisteminin getirilmesi ve yakılabilir belediye atıklarının düzenli depolanmasına ilişkin mevzuatta 2030 yılında gerçekleşmesi beklenen bir değişiklik olduğunu ve bu değişikliğin rekabet hukukunu da etkileyeceğini göz önünde bulundurarak 2013’ten 2023’e kadar olan onyıllık dönemi, atık toplama, ayırma, yakma ve düzenli depolama alanlarında, belediye atıkları ve ambalaj atıklarına odaklanarak değerlendirmeye karar verdi.


The Autorité publishes an opinion on inter-branch reserves in the wine sector / Fransız Rekabet Otoritesi

Fransa Ekonomi, Finans ve Endüstriyel ve Dijital Egemenlik Bakanı, Fransız Rekabet Otoritesi’nden (Autorité de la Concurrence), şubeler arası şarap kuruluşlarının şubeler arası rezervler için bir fiyat çerçevesi uygulamasına ilişkin görüş hazırlamasını istedi. Fransız Rekabet Otoritesi, her ne kadar tarım sektörü rekabet hukukuna istisna getiren bazı kurallardan yararlanıyor olsa da, şubeler arası rezervlerin fiyatını düzenlemek için önerilentedbirin bu istisnalar kapsamına girmediğini ve fiyat dalgalanma oranını tüm işletmeciler için aynı şekilde belirleyen kolektif bir organ tarafından uygulanması halinde, rekabet hukukuna aykırı bir fiyat karteli oluşturmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Fransız Rekabet Otoritesi, şubeler arası kuruluşların, şubeler arası anlaşmalarında bir “fiyat tüneli”,yani işletmecilerin sözleşmelerinde rezerv fiyatın dalgalanabileceği asgari veya azami sınırları içerebilecekleri bir çerçeve içerebileceğini vurguladı. Ancak, bu limitlerin herhangi bir ortak sabitleme hariç olmak üzere, serbestçe belirlenmesi ve şubeler arası kuruluşların bunların seviyesinin belirlenmesine dahil olmaması gerektiği ayrıca belirtildi.


Rating systems: the Autorité launches a public consultation until 15 May as part of the preparation of an opinion / Fransız Rekabet Otoritesi

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), tüketicilere ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirlikle ilgili özellikleri hakkında bilgi vermeyi amaçlayan derecelendirme sistemleri sektörünün rekabetçi işleyişini analiz etmek için re’sen inceleme başlatmaya karar verdi. Görüşün hazırlanmasının bir parçası olarak Fransa Rekabet Otoritesi, paydaşlardan geri bildirim toplamak için bir kamu istişaresi başlattı.


The CC analyses the prices of meat, eggs and fish products as part of its market surveillance / Letonya Cumhuriyeti Rekabet Konseyi

Letonya Cumhuriyeti Rekabet Konseyi (“CC”), gıda sektöründeki artan perakende fiyatlarını dikkate alarak yumurta, balık, süt ürünleri, et, tahıl ve ekmek ürünleri pazarını incelemeye karar verdi. CC, Letonya’da üretilen malların perakende tedarik zincirinde Letonya dışında üretilen mallara kıyasla ortalama olarak daha yüksek fiyat artışlarına tabi olduğunu ve perakendecilerin tedarikçilerle imzaladıkları iş birliği anlaşmalarında eksiklikler olduğunu tespit etti. Bu nedenle CC, perakendeciler başta olmak üzere bütün alıcıları, satın alma güçlerini kötüye kullanmamaya, ihtiyatlı olmaya ve tedarikçilere karşı Haksız Ticari Uygulamaların Yasaklanması Kanunu’nda öngörülen adil ticaret uygulamalarını ihlal etmemeye davet etti.


Competition protection – new clarifications concerning imposed fines (uokik.gov.pl) / Polonya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Kurumu

Polonya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Kurumu (“UOKiK”), rekabete aykırı uygulamalara yönelik para cezalarının nasıl hesaplandığını açıklayan yeni bir kılavuz yayımladı. Yeni kılavuz, ECN+ Direktifi ile uyumu artırmayı ve özellikle uluslararası işletmeler için geçerli olmak üzere karmaşık sermaye grupları ve ana şirketler için para cezalarının hesaplanmasına ilişkin ek açıklamalar sağlamayı amaçlar. Kılavuz, ihlalin süresi, uygulama türü ve pazara etkisi de dahil olmak üzere ceza miktarlarını etkileyen faktörleri detaylandırır ve soruşturmalar sırasında iş birliği gibi hafifletici koşullar ile kısıtlayıcı bir anlaşmaya öncülük etmek gibi ağırlaştırıcı koşulları ana hatlarıyla açıklar.