TÜSİAD REKABET BÜLTENİ – MAYIS 2022

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

TÜRKİYE

Rekabet Kurumu, 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren yıllık raporunu yayımladı.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/2021-yilina-iliskin-yillik-rapor-yayimlandi-c82666d097c4ec11a21f00505685ee05

DÜNYA

Avrupa Komisyonu’nun kabul ettiği Dikey Anlaşmalar Grup Muafiyeti Yönetmeliği ve yeni Dikey Kılavuz (Vertical Block Exemption Regulation (VBER) accompanied by the new Vertical Guidelines), 1 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni değişiklikler ile tedarikçinin mal veya hizmetlerini hem bağımsız distribütörler aracılığıyla hem de son müşterilere doğrudan sattığı ikili dağıtım anlaşmaları muafiyet kapsamından çıkarıldı. Buna ek olarak, çevrimiçi platformlar aracılığıyla yapılan satışlar bakımından en çok kayrılan müşteri koşullarına da muafiyet tanınmayacağı düzenlendi. Aktif satışlar ile seçici dağıtım sistemlerinde çevrimiçi ve çevrimdışı satışlar için farklı kriterler getirebilme imkânı ise bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla muafiyet kapsamına alındı.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2844

Avrupa Komisyonu, rekabet endişesi doğurmayan birleşme ve devralma işlemleri bakımından bildirim prosedürlerini kolaylaştırma planlarına ilişkin olarak Birleşme Uygulama Tüzüğü (Merger Implementing Regulation) ve Basitleştirilmiş Usul Bildirimi (Notice on Simplified Procedure) hakkında kamuoyunun görüşüne başvurdu. Önerilen değişiklikler, basitleştirilmiş usul kapsamında ele alınabilecek işlem kategorilerini genişletmeyi, “kutuyu işaretle” formatında yeni bir bildirim formu sunarak etkili ve orantılı ölçüde bilgi toplamayı sağlamayı, elektronik bildirimleri ve tarafların belirli belgeleri elektronik olarak sunma olanağını sağlamayı amaçlar.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2806

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu, piyasayı bozan yabancı para desteklerinin soruşturulması ve bunlara karşı önlem alınması için Avrupa Komisyonu’nun yetkilendirilmesine ilişkin tasarının sonuçlandırılması için müzakerelere başladı.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28230/new-tool-to-protect-internal-market-against-distortive-foreign-subsidies