TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Mayıs 2024

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Kurum Başkanımız Sayın Birol KÜLE, ISCEMR Konferansı’na Katkıda Bulunmuş ve Azerbaycan Devlet Hizmeti ile İkili Görüşmeler Gerçekleştirmiştir / Rekabet Kurumu

Bakü’de düzenlenen “6. Uluslararası Ekonomi ve Yönetim Alanında Bilimsel Araştırmalar Konferansı” kapsamında Rekabet Kurumu 22-24 Mayıs 2024 tarihlerinde Bakü’yü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ikili görüşmeler kapsamında Azerbaycan Devlet Hizmeti ile Rekabet Kurumu’nun, mevzuata ilişkin gelişmeleri, rekabet hukuku uygulamalarını, soruşturmalar ve ulusal rekabet otoriteleriyle tecrübelerini birbirleri ile paylaşmaları; Türk Devletleri Rekabet Konseyi’nin amaçları doğrultusunda somut adımlar atılması gerektiği hususları üzerinde durularak kurumlar arasındaki mesleki ilişkilerin önemi vurgulandı.


Bosna Hersek Rekabet Konseyi Ziyareti / Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu tarafından “Balkan İnisiyatifi” platformu kapsamında ikili görüşmelerde bulunmak amacıyla 12-14 Mayıs 2024 tarihlerinde Saraybosna’ya ziyaret gerçekleştirdi. Bu bağlamda, Rekabet Kurumu ve Bosna Hersek Rekabet Konseyi arasındaki ikili ilişkilerde yakın iş birliği içerisinde olunması konusunda mutabık kalındı.

DÜNYA

Croatian Competition Authority carried out a fuel sales sector inquiry / Hırvatistan Rekabet Kurumu

Hırvatistan Rekabet Kurumu’nun, (“CCA”) Ağustos 2022’de başlattığı motorlu yakıt satış pazarı sektör incelemesi sonuçlandı. Sektör incelemesinin amacı, ilgili üretim ve satış pazarındaki küresel karışıklıklar nedeniyle çoğunlukla kullanılmış petrol türevi ürünlerin (petrol ve dizel) fiyatlarındaki artışı göz önünde bulundurarak, yakıtların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan yöntem ve mekanizmalara ilişkin gerçeklerin tespit edilmesidir. CCA, sektör araştırmasının nihai bulgularına ilişkin olarak, Hırvatistan’daki akaryakıt satış pazarında gizli anlaşma veya kartel şeklinde olası bir rekabet endişesi olmadığını ortaya koydu. Bununla birlikte, pazar araştırmasına katılan bazı teşebbüslerden alınan yanıtlar göz önüne alındığında CCA, motorlu yakıt satış pazarını izlemeye devam edeceğini ve rekabet kurallarının ihlal edildiğinden şüphelenilmesi durumunda gerekli adımları atacağını belirtti.


The Autorité publishes its notice on the provision of informal guidance to companies with questions on the compatibility of their projects with a sustainability objective with competition rules / Fransız Rekabet Otoritesi

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), sürdürülebilirlik alanında projeler yürütmek isteyen teşebbüsleri desteklemek amacıyla düzenlediği taslak rehberi kamuoyu görüşüne sunmasının üzerine, sürdürülebilirlik hedefine sahip projelerinin rekabet kurallarına uygunluğu konusunda soruları olan şirketlere gayri resmi rehberlik sağlamak amacıyla bir tebliğ yayımladı. Tebliğ, birleşme ve devralma rejimi ile devlet yardımları hariç olmak üzere, sürdürülebilirlik anlaşmaları bağlamında rekabet hukukunu ilgilendiren tüm konuları kapsar.


AdC alerts companies to reconcile sustainability and competition / Portekiz Rekabet Kurumu

Portekiz Rekabet Otoritesi, Portekiz Rekabet Kanunu’nun ihlal edilmesini önlemek amacıyla şirketleri sürdürülebilirlik hedeflerini rekabetçi bir bakış açısıyla uygulamaları gerektiği konusunda uyardı ve Sürdürülebilirlik Anlaşmalarına İlişkin En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nu kamuoyu görüşüne açtı. Rehber; ekonomik, sosyal veya çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlayan şirketler arasındaki anlaşmalar için muafiyetler, güvenceler ve uyumluluklar konularına odaklanır.


The CC sets out guidelines on joint bidding and a self-assessment tool for market participants / Letonya Cumhuriyeti Rekabet Konseyi

Letonya Cumhuriyeti Rekabet Konseyi (“CC”), özellikle genel ortaklıklar şeklinde birleşen ve ortak teklif vermeyi kabul eden piyasa katılımcıları için kılavuz ilkeler hazırladı. Kılavuzun amacı, söz konusu ortak işbirliklerinin Rekabet Kanunu’nun ihlaline yol açmaması adına ortak teklif hazırlanırken uyulması gereken koşullar hakkında piyasa katılımcılarını bilgilendirmektir.


Stricter rules for wholesale electricity and natural-gas markets to come into force / Hollanda Tüketiciler ve Piyasalar Otoritesi

Avrupa Toptan Enerji Piyasası Bütünlüğü ve Şeffaflığı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler sonucunda, toptan elektrik ve doğal gaz piyasalarında dürüstlük ve şeffaflığa ilişkin kurallar 7 Mayıs 2024 tarihinden itibaren sıkılaştırıldı. Bu gelişmenin sonucunda Hollanda Tüketiciler ve Piyasalar Otoritesi, söz konusu kurallara uyulmasını zorunlu kılarak bu kuralların ihlal edilmesi durumunda ağır yaptırımlar uygulayabileceğini duyurdu.


New clarifications on investment control / Polonya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Ofisi

Polonya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Ofisi Başkanı (“UOKiK”), yatırım kontrolüne ilişkin işlemlerin raporlanması ve UOKiK’in bu konuda alabileceği eylemlere ilişkin açıklamalar belgesini güncelledi. Söz konusu güncelleme, iş dünyası ve hukuk firmaları da dahil olmak üzere piyasanın beklentilerine bir cevap niteliğindedir. Güncelleme sonucu gelen yapılan açıklamalar diğer hususların yanı sıra, Avrupa Komisyonu ile ticari temaslara ilişkin konuları ele alır.