TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Şubat 2024

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Rekabet Kurumunun "Competition Newsletter" Dergisi

Rekabet Kurumu’nun üç ayda bir yayımladığı Competition Newsletter (“Newsletter”) isimli derginin 2. sayısı çıktı. Newsletter’da 2023 yılında toplam 58 soruşturmanın sonuçlandığı, 46 teşebbüse toplam 2,3 milyar TL para cezası kesildiği belirtildi. Bununla birlikte, 6 soruşturmanın teşebbüslerin taahhütleri kabul edilerek sonlandırıldığı açıklandı. Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından halihazırda 35’i 2023’te başlatılan 45 soruşturma üzerinde çalışıldığına vurgu yapıldı. İlgili sayıda, 2023 yılının son çeyreğinde sonuçlanan ve yeni açılan soruşturmalara, birleşmeler ve devralmalar incelemelerine, mevzuat çalışmalarına, nihai incelemelere, sektör araştırmalarına ve Rekabet Kurumu’ndan önemli haberlere de yer verilir.

Newsletter’da Kurul’un 2023 yılının son çeyreğinde 30 soruşturmayı sonuçlandırdığı ve bu soruşturmaların ağırlıklı olarak gıda, kozmetik, tüketici elektroniği/ev aletleri, tarım araçları ve özel yurtlar pazarı sektörlerine yönelik olduğu belirtildi. Bu soruşturmalardan 7’si yatay ve 20’si dikey rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalara ilişkindir. Newsletter; yumurta sektöründe fiyat tespiti, kozmetik sektöründe satış fiyatına müdahale ve internet satışlarının kısıtlanması, çevrim içi sesli kitap akış hizmetleri pazarına girişin ve büyümenin engellenmesi ile traktör üretim ve pazarlama sektöründe tüketicilerin bölgeler dışındaki bayilerden traktör satın alımının engellenmesine ilişkin sonuçlandırılan soruşturmalara dair detaylı açıklamalara yer verir. Bununla birlikte, Newsletter’da 16.12.2023 tarihinde yürürlüğe giren Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile getirilen yeni kavram ve düzenlemeler incelenir. Yönetmelik, kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Kurum ile aktif işbirliği yapan teşebbüsler ile teşebbüslerin yönetici ve çalışanlarına ceza verilmemesini (tam muafiyet) veya verilecek cezalarda indirim yapılmasını (kısmi muafiyet) öngörmekle birlikte, bazı önemli yeni tanımlar, süre sınırlamaları ve güncellenmiş indirim oranlarını da içermektedir.

DÜNYA

“The Foreign Subsidies Regulation – 100 days since the start of the notification obligation for concentrations” / Avrupa Komisyonu

Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği (FSR) 12 Temmuz 2023 tarihinde uygulamaya geçti ve 12 Ekim 2023 tarihinden itibaren ise belirli büyüklükteki yoğunlaşmaları bildirme yükümlülüğü başladı. Avrupa Komisyonu, bildirim yükümlülüğünün uygulanmasından bu yana geçen 100 günde yaşanan gelişmeleri derlediği bir Rekabet FSR özeti sayısı (2024/1) yayımlandı. Bu sayı; bildirimlere ilişkin istatistikler ve yinelenen konulara ilişkin açıklamalar da dâhil olmak üzere, yabancı sübvansiyonların uygun şekilde kategorize edilmesini, iç pazarı bozma ihtimali olan sübvansiyonların bildirilmesi için gerekli ayrıntı düzeyini ve yoğunlaşmalar için bildirim formunda belirtilen istisnaların yorumlanmasını içerir.


“Commission adopts revised Market Definition Notice for competition cases” / Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu, antitröst ve birleşme davalarında Pazar Tanımına ilişkin Bildiri'yi güncelleyerek modern pazar gerçeklerini ve içtihat hukukundaki gelişmeleri yansıtacak şekilde revize edilmiş bir Pazar Tanımı Bildirisi kabul etti. 1997'den bu yana ilk kez yapılan bu revizyon, paydaş geri bildirimlerini ve kamu istişaresini içeren kapsamlı bir gözden geçirme sürecini takip etti. Gözden geçirilmiş Bildiri, pazar tanımı ilkeleri, fiyat dışı parametrelerin dikkate alınması ve dijital ve inovasyon yoğun endüstriler için özel rehberlik de dahil olmak üzere yol gösterir. Ayrıca Bildiri, yapısal değişiklikler geçiren pazarlarda dinamik değerlendirmelerin önemini vurgular ve coğrafi pazar tanımı ve nicel teknikler konusunda netlik sağlamayı amaçlar.


“ The Authority seeks its own opinion on the sector of product rating systems” / Fransız Rekabet Otoritesi

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), tüketici ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilirlik yönleri hakkında tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlayan ürün derecelendirme sistemleri sektöründeki rekabet dinamiklerini araştıracağını duyurdu. Bu analiz, tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki potansiyel etkilerini göz önünde bulundurarak, derecelendirme sistemlerinin rekabetçi bir faktör olarak rolünü değerlendirmeyi amaçlar.


The Authority seeks its own opinion on the generative artificial intelligence sector and launches a public consultation” / Fransız Rekabet Otoritesi

Fransız Rekabet Otoritesi, hızla büyüyen ve 2030 yılına kadar cirosunun yıllık 200 milyar avroyu aşması öngörülen üretken yapay zekâ sektörünün rekabet ortamını analiz etmek üzere adımlar attı. Sektörün önemi ve hızlı gelişimi göz önüne alındığında, Otorite; büyük dijital oyuncuların pazardaki hakimiyetlerinden yararlanma veya bu gelişen alana girme stratejilerini anlamayı amaçlar. Bu çalışma, bulut altyapısı erişimi, veri ve işgücü ile ilgili uygulamaların yanı sıra dijital devlerin yenilikçi üretken yapay zekâ şirketlerine katılımını incelemeyi de içerir. Ayrıca Otorite, analizi kolaylaştırmak amacıyla kamu istişaresi başlattı.