TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Ekim 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Birol KÜLE'nin Son Dönem Çalışmalarına İlişkin Açıklamaları (11.10.2023)

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Kurum’un son dönem çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar; TBMM’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yapacağı değişikliklere dair dijital ekonomi konusunda yapılan çalışmalar ile Kurum tarafından hazırlanan Dijital Dönüşümde Rekabet Hukuku Yansımaları raporuna, Rekabet Kurulu kararlarının ekonomi üzerindeki etkisine, platform önaraştırmalarında Kurum’un bilgi teknolojilerine yaptığı yatırımlar sayesinde dijital veri toplama kabiliyetinde yaşanan gelişmelere ve son dönemde dijital piyasalarda öne çıkan Kurul karar ve uygulamalarına ilişkindir.


"Türk Devletleri Rekabet Konseyi" kuruluyor

Rekabet Kurumu, Türk Devletleri Teşkilatı (“TDT”) bünyesinde üye devletlerin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere “Türk Devletleri Rekabet Konseyi”nin (“Konsey”) kurulması çalışmalarına başlandığı açıkladı. Bu Konsey ile üye devletler arasında ortak tarih, dil ve kültür mirasına dayanan bağların güçlendirilmesi, günümüz rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi için ortak çalışmalar, ziyaretler ve eğitim faaliyetleri yapılması, projeler geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması ve bu sayede TDT bölgesinde rekabet kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenir. Konsey’in kurulması yönünde kararın 3 Kasım 2023 tarihinde Astana, Kazakistan’da yapılması planlanan TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesinde alınması beklenir.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Rekabet Kurumu Arasında İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü İmzalandı

Rekabet Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzaladı. İşbirliği anlaşması ile veriye dayalı teknolojilerin giderek büyüyen varlığının kişisel verilerin korunması bakımından önemli endişeler uyandırması sebebiyle ortaya çıkabilecek rekabet hukuku ve veri koruma hukuku sorunlarının aktif ve etkin biçimde çözülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda iki otorite; her iki Kurum’un görev alanlarına giren ve pazarda geri dönülemeyecek etkiler yaratma ihtimali bulunan konularda ortak çalışma yürütme, dijital pazarlarda kişisel verilerin ve rekabetin korunması bakımından kullanıcı ve teşebbüs farkındalığı için ortak raporlar yayınlama, ortak konferanslar düzenleme, her iki Kurum’un da personelleri için karşılıklı eğitimler verme konularında anlaşma sağladı.

DÜNYA

Digital Markets Act: Commission designates six gatekeepers

Avrupa Komisyonu. Dijital Piyasalar Yasası (Digital Markets Act, “DMA”) kapsamında ilk geçit bekçilerini (gatekeeper) atadı. Bu geçit bekçileri; Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook), Microsoft olarak sıralandı. Aynı zamanda Komisyon, bu geçit bekçileri tarafından sağlanan 22 temel platform hizmetini de belirledi. İlgili teşebbüslerin, DMA’de öngörülen yükümlülüklere Mart 2024’e kadar uyum sağlamaları ve her bir yükümlülüğe nasıl uyum sağladıklarının detaylıca açıklandığı bir raporu Komisyon’a sunmaları gerekecek.


Commission decides not to extend antitrust block exemption for liner shipping consortia

Avrupa Komisyonu, düz hat taşımacılık konsorsiyumlarını AB rekabet hukuku kurallarından muaf tutan AB Konsorsiyum Grup Muafiyet Tebliği’nin (“CBER”) süresini uzatmamaya karar verdi. Komisyon, ortak kargo taşımacılığı hizmetlerini sağlamak üzere yapılan işbirliği anlaşmalarını kapsayan CBER’in artık denizcilik sektöründe rekabeti teşvik etmediği sonucuna vardı. CBER, 25 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.


AFCA, KommAustria and RTR enter into cooperation agreement in relation to digital markets

Avusturya Federal Rekabet Otoritesi (AFCA), dijital pazarların işleyişi ve bu alandaki gelişmelerin giderek önem kazanması, ayrıca bu pazarlardaki faaliyetlerin daha iyi anlaşılmasının kritik hale gelmesi nedeniyle Avusturya İletişim Kurumu (KommAustria) ve Avusturya Yayıncılık ve Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (RTR) ile karşılıklı işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmalar, düzenleyici araçları güçlendirmenin yanı sıra bu pazarlara ilişkin derinlemesine bilgi edinmeyi ve bu sayede dijital piyasaların zorluklarının üstesinden gelmeyi amaçlar.


The Autorité provides whistleblowers with a framework for collecting and processing reports

Fransa Rekabet Otoritesi, 3 Ekim 2022 tarihli ve 2022-1284 sayılı Kararname uyarınca, ihbar bildirimlerinin toplanması ve işlenmesi için web sitesinden de erişilebilen özel bir ihbarcı sistemi oluşturduğunu duyurdu. İhbarcı sistemi (lanceur d’alerte, whistleblower); kartel uygulamaları, hâkim durumun kötüye kullanılması ve devlet yardımları ile ilgili bilgileri doğrudan maddi bir karşılık olmaksızın ve iyi niyetle bildiren veya ifşa eden kimliği belirlenmiş özel kişiler için ayrılmıştır. Bu sistem; ihbarcıların anonimliğini, gizliliğini ve yasal işlemlere veya profesyonel misillemeye karşı korunmasını garanti eder.


The Online Price Monitoring Database of the GVH and Government Measures are Curbing Food Enflation

Macaristan Rekabet Otoritesi, çevrimiçi fiyat izleme veri tabanı uygulaması sayesinde son bir yılda gıda enflasyonunun yarı yarıya azaldığını açıkladı. Otorite Başkanı, çevrimiçi fiyat izleme sisteminin piyasadaki rekabeti güçlendirdiğini, çok uluslu şirketlerin fiyat yükseltmesini ve şirketlerin vurgun yapmasını engellediğini ifade etti. Çevrimiçi fiyat izleme sistemi, tüketicilerin fiyat bilgisi bildirmesini ve paylaşılabilir alışveriş listeleri oluşturmalarını sağlar.


New competition law enforcement powers come into effect today

İrlanda Rekabet ve Tüketicinin Korunması Komisyonu (“CCPC”), İrlanda Rekabet Kanunu değişikliğinin 27 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu değişiklik ile 2019/1 sayılı AB Direktifi, İrlanda hukukuna aktarıldı ve CCPC'nin yetkileri genişletildi. Değişiklik öncesinde CCPC idari yaptırım yetkisine sahip değildi, İrlanda’da rekabet hukuku ihlalleri için para cezalarının yalnızca cezai kovuşturmayı takiben bir mahkeme tarafından verilebilmesi mümkündü. Bu değişiklik ile beraber artık CCPC, 10 milyon Avro veya şirketin dünya çapındaki yıllık cirosunun %10’una kadar idari yaptırım uygulayabilecek. Ayrıca yasa değişikliği ile CCPC’ye muafiyet tanıma hakkı da verildi.


Businesses can collaborate in order to achieve sustainability goals

Hollanda Tüketiciler ve Piyasalar Otoritesi (“ACM”) “ACM'nin Sürdürülebilirlik Anlaşmalarını Denetlemesi” başlıklı yeni Politika Kuralı’nı açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun Dikey Anlaşmalar Kılavuzunda yaptığı yeniliklerle uyumlu olarak ACM, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak, ulusal veya Avrupa sürdürülebilirlik kurallarına uyum sağlamak ve karbon emisyonunu azaltmak için işbirlikleri yapabileceklerini, bu koşulları sağlayan teşebbüslerin para cezası riski ile karşılaşmayacaklarını duyurdu.


ACM launches market study into the functioning of the Dutch savings market

ACM, Hollanda'daki büyük bankalardan daha yüksek mevduat faiz oranları sunan bankaların (uluslararası bankalar da dahil olmak üzere) bulunmasına karşın tüketicilerin bu bankalara sadece sınırlı ölçüde geçiş yaptığı tespit etti. Bu nedenle ACM, söz konusu tespitin nedenleri ile Hollanda tasarruf ve birikim piyasasının işleyişine ilişkin bir çalışma başlatmaya karar verdi. Bununla birlikte, ACM tarafından tasarruf ve birikim piyasasının işleyişine ve bu piyasadaki rekabetin etkinliğine ilişkin geniş kapsamlı bir sektör araştırması da başlatıldı. ACM’nin bu çalışma sonucunda piyasanın iyi işlemediğini tespit etmesi halinde, Hollanda yasama organına piyasanın düzenlenmesi için tavsiyelerde bulunması beklenmektedir.


CMA launches Green Agreements Guidance to help businesses co-operate on environmental goals

İngiliz Rekabet Otoritesi (“CMA”), teşebbüslerin çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda işbirliği yaparken hukuka uygun hareket edip etmedikleri noktasında tereddüte düştüklerini tespit etti ve teşebbüslerin kanuna aykırı hareket etmeden çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda nasıl işbirliği yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olmak için Yeşil Mutabakat Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz teşebbüslerin bu konuda kullanabilecekleri temel ilkeleri ve pratik örnekleri ortaya koyar. CMA, Kılavuz’a uygun olarak yapılan işbirliklerine karşı yaptırım uygulamayacağını belirtir. Ayrıca, Kılavuz’da özellikle iklim değişikliğiyle mücadele anlaşmalarının nasıl değerlendirileceği de ele alınır.