TÜSİAD REKABET BÜLTENİ – HAZİRAN 2021

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

Avrupa Komisyonu, Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tüzüğü’ne (Motor Vehicle Block Exemption Regulation) ilişkin yürüttüğü çalışmanın bulgularını yayınladı (28.05.2021).

Komisyon, otomotiv sektöründeki dikey anlaşmalara uygulanan kuralların işleyişini gözlemlemek, bu kuralların otomotiv endüstrisinin güncel ihtiyaçlarına cevap verip vermediğini tespit etmek ve bir revizyona ihtiyaç duyup duymadığını değerlendirmek amacıyla bir çalışma yürüttü. Komisyon, kapsamlı değerlendirmesinin ardından motorlu taşıt pazarındaki rekabet ortamının 2010 yılından bu yana önemli ölçüde değişmediğini ortaya koysa da sektörün yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye uyum sağlamak için yoğun bir baskı altında olduğunu da gözler önüne serdi.

Komisyon, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar mevcut Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti rejiminin yenilenip yenilenmeyeceğine karar vermek için politika oluşturma çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2673

Avrupa Komisyonu, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) konulu sektör incelemesinin ilk bulgularını yayınladı (09.06.2021).

Komisyon, yürüttüğü sektör incelemesine ilişkin yayınladığı ön raporunda, ilgili pazarların hızlı büyüdüğünü teyit etmekle birlikte, sektör incelemesine katılan tarafların öne sürdüğü endişelere de yer verdi. Bu endişeler arasında, ses asistanları pazarındaki yüksek yatırım maliyetlerinin yarattığı pazara giriş engelleri, pazarda kendi ekosistemlerini kuran dikey entegre teşebbüslerle rekabet etmenin zorluğu, sesli asistanlarla ilgili belirli münhasırlık ve bağlama uygulamaları, örneğin aynı akıllı cihazlarda farklı sesli asistanların kullanılmasının sınırlanması, akıllı cihaz işletim sistemleri ve sesli asistan sağlayıcılarının veriye kapsamlı erişimi gibi nedenler sıralanmıştır.

Komisyon, sektör incelemesine ilişkin nihai raporunu 2022'nin ilk yarısında yayınlamayı hedefliyor. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2884