TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Mayıs 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Mobil Ekosistemlere Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı

Rekabet Kurumu, dijital ekonominin önemli bir bileşenini oluşturan mobil ekosistemlere yönelik olarak sektör incelemesi başlattı. Bu kapsamda, başlatılan sektör incelemesinin mobil ekosistemlerin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılması ve bunlara dayanılarak etkin politikaların kurgulanması, dijital ekonomide rekabetçi bir piyasa ortamının oluşması adına önemli bir adım olduğu vurgulanır.

DÜNYA

Commission publishes first ever European Media Industry Outlook

Avrupa Komisyonu (“Komisyon”) ilk kez görsel-işitsel, video oyunu ve haber medyası sektörlerindeki eğilimleri analiz eden Avrupa Medya Sektörünün Genel Görünümü raporunu yayımladı. Rapor, pazar verileri ile birlikte medya endüstrilerinde ortak olan zorlukları ve temel teknolojik eğilimleri ortaya koyar.


EU Customs Reform: A data-driven vision for a simpler, smarter and safer Customs Union

Komisyon, Avrupa Birliği (“AB”) Gümrük Birliği konusunda yeni düzenlemeler içeren paketi açıkladı. Düzenlemede, gümrük süreçlerini önemli ölçüde basitleştirerek AB’ye ürün getirmek isteyen işletmelerin, ürünleri ve tedarik zincirleriyle ilgili tüm bilgileri AB Gümrük Veri Merkezi adlı tek bir çevrimiçi ortama kaydedebileceği ifade edilir. Bu sayede güvenlik, emniyet veya dolandırıcılıkla mücadele gerekliliklerinden ödün verilmeksizin minimum gümrük müdahalesi ile malların AB’ye ithal edilmesi hedeflenir.


Opinion on electric vehicle charging infrastructure sector: The Autorité sends questionnaires to stakeholders

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la concurrence), elektrikli araç şarj altyapısı sektörüne yönelik yürüttüğü inceleme kapsamında, elektrikli araç şarj altyapısıyla ilgili çeşitli konulara ilişkin sektörden diğer paydaşların görüşüne başvurdu.


The Autorité issues an opinion on certain provisions of the draft law to secure and regulate the digital space

Fransız Rekabet Otoritesi dijital ortamın güvenli hale getirilmesi ve düzenlenmesine yönelik yasa tasarısı hakkında görüş yayımladı. Fransız Rekabet Otoritesi’nin görüşünde “bulut bilişim hizmeti” ve “bulut bilişim varlığı” tanımlarına açıklık getirilmesi, bulut bilişim varlıklarının süresi ve yenilenmesine ilişkin koşulların netleştirilmesi, veri aktarım ücretlerinin netleştirilmesi ve alınacak tedbirlerin gelecekteki Veri Yasası ile uyumlu olacak şekilde koordine edilmesi gibi çeşitli konular yer alır.


Digital Markets, Competition and Consumer Bill IA: statement from the RPC

İngiltere Regülasyon Politikası Komitesi (“RPC”), Dijital Piyasalar, Rekabet ve Tüketiciler Yasa Tasarısına ilişkin etki değerlendirmeleri hakkındaki incelemesini tamamladı. RPC 10 Mayıs 2023 itibariyle tamamladığı incelemesinde etki değerlendirmelerinin amaca uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.


Smarter regulation unveiled to cut red tape and grow the economy

İngiltere İşletme ve Ticaret Bakanlığı (Department for Business and Trade), ekonomiyi büyütecek, işletmelerin maliyetlerini azaltacak ve tüketicileri destekleyecek ilk dinamik deregülasyon reform paketini açıkladı. Bu kapsamda, raporlama gerekliliklerinin azaltılması ile işverenlere yılda 1.000.000.000 sterlinin üzerinde tasarruf sağlanabileceği vurgulandı. Bunun yanı sıra anılan reform paketiyle çalışanlara getirilen rekabet etmeme yükümlülüklerinin süresinin üç ayla sınırlandırırarak işyerinde rekabet ve üretkenliğin teşvik edilmesi, çalışanının işten ayrıldıktan sonra rakip şirkete katılması veya ayrıldığı yer ile rekabet edecek bir iş kurması için çalışana esneklik sağlanması amaçlanır.


Almanya Rekabet Otoritesi’nin (Bundeskartellamt) mesajlaşma ve video hizmetlerine ilişkin sektör incelemesi nihai raporu yayımlandı. Veri koruma ve veri güvenliği konularına odaklanan sektör incelemesine ilişkin olarak nihai raporda, mesajlaşma ve video hizmetlerinin kullanıcılar için özellikle önemli olan bazı işlevlerinin tüketici mevzuatını ihlal etme olasılığının yüksek olduğu vurgulanır.