“2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Yer Alan Eşikler Hakkında Tartışma Metni”ne ilişkin TÜSİAD Görüşü