TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Şubat 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

DÜNYA

Charging infrastructure for electric vehicles: The Autorité starts proceedings ex officio to issue an opinion

Fransız Rekabet Otoritesi, ülkenin ulaşım sektörünü AB sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda dönüştürmeye yardımcı olmak amacıyla elektrikli araç şarj altyapısına yönelik bir sektör araştırması başlattı. İlgili sektör araştırması e-mobilite şarj altyapısı pazarındaki rekabetçi dinamikleri ve uygulamaları incelemek ve potansiyel olarak sektördeki rekabetin en iyi şekilde nasıl teşvik edilebileceğine dair tavsiyeler ortaya koymayı amaçlar. Fransız Rekabet Otoritesi söz konusu sektör araştırması kapsamında şarj operatörleri, mobilite operatörleri ve ilgili platformlarına danışarak elde ettiği bulguları önümüzdeki yılın ilk yarısında yayınlanmayı hedefliyor.


Council and European Parliament provisionally agreed on a regulation to make foreign subsidies subject to the same scrutiny as EU subsidies

Avrupa Komisyonu, AB dışındaki hükümetlerden gelen rekabete aykırı sübvansiyonları engellemek için 12 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Yabancı Sübvansiyonlar Tüzüğü’nün nasıl uygulayacağını ortaya koyan taslak Uygulama Tüzüğü’nü kamuoyunun görüşüne sundu.


FTC Launches New Office of Technology to Bolster Agency’s Work

Amerikan Rekabet Otoritesi Federal Ticaret Komisyonu (FTC), dijital piyasalardaki teknolojik zorluklara ayak uydurma kabiliyetini güçlendirerek yürütme ve politika çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni bir Teknoloji Ofisi kurdu. Yeni Teknoloji Ofisi’nin görevleri arasında ticari uygulamalar ve bunların altında yatan teknolojilere yönelik FTC soruşturmalarını destekleme, uygun soruşturma tekniklerinin geliştirilmesine yardımcı olma, soruşturmalarda alınan veri ve belgelerin incelenmesine yardımcı olma ve etkili çözümlerin oluşturulmasına yardımcı olma yer alır.


FTC to Host Public Forum Examining Proposed Rule to Ban Noncompete Clauses

Federal Ticaret Komisyonu, işverenler tarafından sözleşmelerde çalışanlara aleyhine getirilen rekabet etmeme hükümlerinin yasaklanmasına dair kanun tasarısının değerlendirilmesi ve çalışanların konuya ilişkin deneyimlerini doğrudan paylaşma fırsatı sunmak amacıyla kamuya açık bir forum düzenledi. Söz konusu kanun tasarısı bağımsız çalışanlar ile bir işverene bağlı tüm çalışanlar için geçerli olmak üzere işverenler tarafından çalışanlara getirilen her türlü rekabet etmeme yükümlülüğünü yasaklar. Kanun tasarısı diğer yükümlülüklerin yanı sıra, işverenlere, sözleşmelerinde halihazırda bulunan rekabet etmeme yükümlülüklerini kaldırma ve çalışanlara bu hususta bilgilendirmede bulunma yükümlülüğü getirir.


Draft guidance on environmental sustainability agreements

İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), çevresel sürdürülebilirlik anlaşmalarına ilişkin hazırladığı taslak kılavuzu (Taslak Kılavuz) kamuoyunun görüşüne sundu. Taslak Kılavuz çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili olarak rakipler ve potansiyel rakipler arasındaki anlaşmalara rekabet hukuku kurallarının uygulanmasına ilişkin rehberlik sağlamayı hedefler. Taslak Kılavuz’a ilişkin kamuoyu görüşlerinin 11 Nisan 2023’e kadar sunulması beklenmektedir.


ACCC launches inquiry into deposit interest rates

Avusturalya Rekabet Otoritesi (ACCC), Avustralya'daki perakende mevduat piyasasına ilişkin bir sektör incelemesi başlattı. İlgili sektör incelemesi, banka mevduatları ile ev kredileri arasındaki faiz oranı artış farkları da dahil olmak üzere bankaların tasarruf sahipleri için faiz oranlarını nasıl belirlediğine yönelik bir dizi incelemeyi kapsar. İlgili sektör incelemesinde ayrıca tüketicilerin tasarruflarından daha iyi bir getiri elde etmelerini önleyen diğer engellerin neler olduğunun da tespit edilmesi hedeflenir. ACCC’nin; Avustralya Merkez Bankası, Avustralya İhtiyati Düzenleme Kurumu ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu dahil olmak üzere mali düzenleyici kurumlarla görüşmelerde bulunarak 1 Aralık 2023 tarihine kadar bulgularını Hazine’ye raporlaması beklenir.


Market Study Report on Mobile OS and Mobile App Distribution

Japonya Rekabet Otoritesi (JFTC) mobil işletim sistemi pazarı ve uygulama dağıtım hizmeti pazarına yönelik bir sektör incelemesi başlattı. İlgili sektör incelemesi kapsamında, Japonya'daki mobil işletim sistemi pazarı ve uygulama dağıtım hizmeti pazarıyla ilgili olarak JFTC, işletme operatörlerinin pazardaki konumu ve payı gibi pazarın yapısı ilişkin unsurlar ile mobil işletim sistemleri ve uygulama dağıtımı arasındaki ikame derecesi gibi rekabetçi baskıların varlığına yönelik incelemelerde bulunur.