TÜSİAD REKABET BÜLTENİ – EKİM 2022

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

DÜNYA

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development) (“OECD”), 28.11.2022 tarihinde dijital veri tarama araçlarındaki gelişmeleri incelemek üzere "Rekabet Soruşturmalarında Veri Tarama Araçları" konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Anılan toplantıda verinin kalitesi, veriye erişim ve veri toplama konuları ile rekabet otoritelerinin ihtiyaç duyabileceği kaynakların ele alınacağı ifade edildi.

https://www.oecd.org/daf/competition/data-screening-tools-for-competition-investigations.htm

OECD, 30.11.2022 tarihinde rekabet ve enflasyon arasındaki bağlantının ele alınacağı bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Ele alınacak konular arasında; mevcut enflasyonist eğilimler karşısında yetkililerin farkında olması gereken rekabet riskleri ile rekabet otoritelerinin kamuoyu ve hükümetlerden gelebilecek baskılar da dahil olmak üzere güncel gelişmelere nasıl tepki vermesi gerektiği yer alır.

https://www.oecd.org/daf/competition/competition-and-inflation.htm

AB Komisyonu (“Komisyon”) Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan ve ABD Adalet Bakanlığı'nın Rekabetten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Jonathan Kanter, AB-ABD Ortak Teknoloji Rekabet Politikası Diyaloğu'nun ikinci toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Teknoloji sektöründe rekabet politikaları konusunda uluslararası işbirliğinin pekiştirilmesinin amaçlandığı diyalog toplantılarının düzenli aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/10/federal-trade-commission-justice-department-european-commission-hold-their-second-us-eu-joint-technology-competition-policy-dialogue

Komisyon, serbest meslek sahibi kişilerin çalışma koşullarına ilişkin bir Kılavuz yayınladı. Kılavuz, işçiler ile karşılaştırılabilir konumda olan serbest meslek sahibi kişilerin, toplu iş sözleşmeleri müzakereleri için bir araya gelinmesi de dahil olmak üzere, AB rekabet hukuku uygulamasından muaf tutulduklarını düzenler.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5796

Yeni Zelanda Rekabet Otoritesi, pazar gücünün kötüye kullanılmasına ilişkin yeni kurallar içeren bir taslak kılavuz metni yayımladı.

https://comcom.govt.nz/news-and-media/media-releases/2022/commission-seeks-input-on-draft-misuse-of-market-power-guidelines

Hollanda Tüketiciler ve Piyasalar Otoritesi (“ACM”), önümüzdeki kış dönemine hazırlanırken enerji tedarikçilerinin tüketicilerle olan mevcut sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli önlemleri alıp almadıklarını inceleyeceğini duyurdu. ACM ayrıca tedarikçilerin gelecekte tedarik edilmesi gereken elektrik ve doğal gaz bedellerini ödemek için yeterli fona sahip olup olmadıklarını da denetleyeceğini belirtti.

https://www.acm.nl/en/publications/acm-assess-whether-suppliers-comply-additional-requirements-and-if-they-are-well-prepared-upcoming-winter-period