Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun İhlali Halinde Verilecek İdari Para Cezalarına ilişkin Yönetmelik Taslağı'na dair TÜSİAD Görüşü