Tüsiad Rekabet Bülteni - OCAK 2022

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

TÜRKİYE

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. İlgili Tebliğ’in 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmesi ile söz konusu idari para cezası alt sınırı, 01.01.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 47.409 TL olarak belirlendi.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/idari-para-cezasi-alt-sinirinin-31-12-20-737a76d09c64ec11a21800505685ee05

Rekabet Kurumu 2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu yayımlandı. Rapora göre, 2021 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 309 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelenmiştir. Bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin toplam işlem bedeli yaklaşık 42 milyar 568 milyon TL, özelleştirme işlemlerinin toplam işlem bedeli ise 95 milyar TL’dir. Bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin 118’inde hedef şirket Türkiye kökenlidir. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 14 işlem adediyle elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşmiştir. Raporda, birleşme ve devralma işlemlerinin son bildirim tarihinden ortalama 11 gün sonra Rekabet Kurulu tarafından karara bağladığı ifade edilmiştir.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/2021-yili-birlesme-ve-devralma-gorunum-r-065d553b896fec11a21800505685ee05

DÜNYA

Avrupa Komisyonu 2021 yılına ilişin veri grafiğini yayımladı. İlgili veri grafiğine göre, Komisyon 11 kartel kararı verdi, 14 faz II birleşme işlemi inceledi ve toplamda 1.7 milyar Euro ceza uyguladı.

https://ec.europa.eu/competition-policy/index/news/competition-policy-2021-glance-infographic-2021-12-22_en

Federal Alman Rekabet Otoritesi (Bundeskartellamt) 2021 yılı raporunu yayımladı. Rapora göre, Federal Alman Rekabet Otoritesi 2021 yılında kartel tespiti nedeniyle 105 milyon Euro tutarında ceza uyguladı, yaklaşık 1000 birleşme işlemini inceledi ve Kamu İhaleleri için Rekabet Sicilini kurdu. Federal Alman Rekabet Otoritesi başkanı Mundt, dijital ekonomide rekabetin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2021/22_12_2021_Jahresrueckblick.html

Çin Rekabet Otoritesi’nin (State Administration for Industry & Commerce) tekelci davranışlara karşı yasal yaptırımları arttırması ve tekel karşıtı mevzuatı ileri taşıması bekleniyor. Çin Rekabet Otoritesi başkanı, yoğunlaşma işlemlerine yönelik incelemeleri hızlandıracaklarını ve birleşmelerin piyasayı bozmasını engellemeye devam edeceklerini söyledi.

https://www.reuters.com/world/china/china-tighten-antitrust-legal-enforcement-new-antitrust-bureau-head-2021-12-19/