TÜSİAD Rekabet Bülteni - Aralık 2021

Rekabet Hukuku Gelişmeleri

TÜRKİYE

Rekabet Kurumu, Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporunu yayımladı. Rapor; ödeme hizmetlerindeki finansal teknolojilere (fintek) yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi, Türkiye’deki ödeme hizmetlerindeki fintek ekosisteminin güncel durumunun değerlendirilmesi, bu alanda yaşanan gelişmelerin rekabete etkilerinin belirlenmesi ve rekabet hukuku perspektifinden ne tür yaklaşımların benimsenebileceğinin tespiti amacıyla hazırlandı. Raporda, fintekin ortaya çıkış nedenleri ve finans sektörüne etkileri, ödeme hizmetleri alanında yeni oyuncuların ürün ve hizmetlerini pazarlamada karşılaştığı zorluklar, pazardaki inovasyonun ve rekabetin artmasının önündeki engeller ve büyük teknoloji şirketlerinin finansal pazarlara girişinin potansiyel sonuçları ele alındı. Ek olarak, Türkiye’deki fintek ekosisteminin gelişimi adına öneriler sunuldu.

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/sektor-raporlari/odeme-hizmetlerindeki-finansal-teknolojilere-yonelik-inceleme-raporu-20211209145616284-pdf

DÜNYA

Avrupa Parlamentosu, Dijital Pazarlar Yasası Tasarısını (Draft Digital Markets Act) tasarının teklifinden tam bir yıl sonra bazı değişiklikler yapmak suretiyle kabul etti. Böylelikle Parlamento, büyük çevrimiçi platformların yükümlülüklerini belirleyen kurallar konusunda üye ülkelerle müzakerelere başlamak için yeşil ışık yaktı.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19211/digital-markets-act-parliament-ready-to-start-negotiations-with-council

Avrupa Komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın Rekabet Birimi, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki teknoloji pazarındaki rekabete ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla ortak bir bildiri yayımladı. Söz konusu bildiri, rekabetçi bir pazar yaratmak amacıyla Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin gelişmeleri birbiriyle paylaşarak uyumlu hareket etmesini öngörür.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6671

AOECD rekabet birimi, 1-3 Aralık’ta gerçekleşen komite toplantısından sonra rekabetin çevreye duyarlı bir şekilde uygulanmasına ilişkin bir çalışma yayımladı.

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2021)4/en/pdf