TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Temmuz 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

DÜNYA

Road fuel market study

İngiltere Rekabet Otoritesi (“CMA”), karayolu yakıt pazarına ilişkin yürüttüğü pazar araştırması kapsamında nihai raporunu yayımladı. Raporda perakende pazarında ulusal, yerel ve otoyol seviyelerinde tespit edilen sorunlar ifade edildi. Ayrıca ulusal düzeyde, perakendeciler arasındaki rekabetin zayıfladığı, 2019’dan bu yana perakende marjlarının arttığı ve yerel piyasalarda önemli fiyat farklılıkların görüldüğü vurgulandı. Raporda; gelecekte elektrikli araçlara geçişin muhtemelen önümüzdeki yıllarda karayolu yakıtı talebinin azalmasına yol açacağı, bunun potansiyel olarak rekabetin önemli ölçüde azalmasına yol açarak perakende pazarında yoğunlaşmayı artırabileceği öngörülmüştür. Tüketicilerin ise bundan olumsuz şekilde etkilenmemesi için açık veri yakıt bulma programı ve yakıt izleme işlevi oluşturması tavsiye edildiği görülür.


CMA updates on action to contain cost of living pressures in groceries sector

CMA, marketlerdeki ürün pahalılığı baskısını ele alma çabalarına ilişkin uzun süredir yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk güncellemesini yayımladı. Söz konusu güncelleme kapsamında marketlerde perakende rekabeti ve büyük perakendeciler arasındaki birim fiyatlandırma uygulamalarını inceleyen iki rapor yer alır. Bu kapsamda CMA gıda fiyatlarının artmasında rekabet sorunlarının ana etken olmadığını ortaya koyarken, özellikle büyük mağazalara seyahat edemeyen veya internetten alışveriş yapamayan ve bu nedenle daha yüksek fiyatlı marketlere bel bağlayabilenlerin, güçlü rekabetten tam olarak faydalanamadığı belirtilir. CMA ilgili raporlar kapsamında ayrıca, birim fiyatlandırma kurallarıyla ilgili uyum sorunlarının, tutarsızlıklara ve alışveriş yapanların fiyatları etkili bir şekilde karşılaştırmasında zorluklarla karşı karşıya geldiklerini vurgularken, mevzuat reformu ve şeffaflığın artırılmasına yönelik önerilerde bulunur.


ACCC publishes draft guidance to improve businesses' environmental claims

Avusturalya Rekabet Otoritesi (“ACCC”), işletmeler tarafından öne sürülen sürdürülebilirlik iddialarının güvenilirliğini artırmak ve tüketicileri yeşil yıkamaya (greenwashing) karşı korumak için taslak kılavuz yayınladı. Taslak kılavuz, ACCC’nin işletmelerin yüzde 57'sinin potansiyel olarak çevresel konularda yanlış ve yanıltıcı iddialarda bulunduğunu tespit ettiği yakın tarihli araştırması kapsamında, teşebbüslerin rekabetçi endişe yaratan davranışlarını ele almayı amaçlar.


Sector inquiry into Health Services - Publication of the Interim Report and commencement of public consultation

Yunan Rekabet Otoritesi, Özel Sağlık Hizmetleri ve İlgili Sigorta Hizmetlerinin Sağlanması konusunda yürüttüğü sektör araştırmasına ilişkin ara raporunu yayınladı. Raporda genel itibariyle özel sağlık hizmetlerinin yapısal olarak göreceli bir yoğunlaşmaya sahip olduğu ve ana eğilimin özel kliniklerin yatırım fonları tarafından satın alınması olduğu belirtildi. Raporda ayrıca sağlık sektörünün, birleşmeler veya çeşitli uygulamalar/anlaşmalar yoluyla, sağlık sigortası sektörü ile dikey entegrasyonunun özel önem taşıyan konular arasında yer aldığı ifade edilir.


FTC and DOJ Seek Comment on Draft Merger Guidelines

ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Adalet Bakanlığı'nın Antitröst Birimi, otoritelerin birleşme ve devralmalara yönelik incelemelerinde federal antitröst yasalarına uygunluğunu sağlamak için Birleşme Kılavuzu’nun güncellenmiş taslağını yayınladı. Güncellemenin amacı, otoritelerin modern ekonomide bir birleşmenin rekabet üzerindeki etkisini nasıl belirleyeceğine ve yasa kapsamında bildirilen birleşmelerin nasıl değerlendirildiği konularına daha iyi ışık tutmaktır.


ACM starts preparations for the new regulatory period for system operators

Hollanda Rekabet Otoritesi, (“ACM”), enerji dönüşümünü ve zorluklarını destekleyecek en iyi düzenleyici yöntemi bulmak amacıyla kapsamlı bir araştırma başlattı. ACM ilgili araştırma ile enerji dönüşümünü hızlandırmayı ve şirketleri fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçmeye teşvik etmeyi amaçlar. Araştırmanın odak noktasının, 2027'den itibaren gelecek düzenleme döneminde satın alma, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik arasında bir denge kurmak olduğu ifade edilir. Söz konusu araştırma kapsamında en iyi düzenleyici metodun belirlenebilmesi için pazardaki katılımcıların görüşlerine başvurulması planlanmaktadır.


AdC opens public consultation on draft guidelines on infringement procedures

Portekiz Rekabet Otoritesi (“AdC”), ihlal prosedürlerine ilişkin taslak kılavuzu (“Kılavuz”) kamuoyu görüşüne açtı. Kılavuz’un temel amacı, daha fazla şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlamak ve buna bağlı olarak rekabet karşıtı uygulamaların analizi ve izlenmesinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla, rekabet kurallarının ihlaline yönelik işlemlerin AdC tarafından yürütülmesine ilişkin pratik rehberlik sağlamaktır.