TÜSİAD Rekabet Bülteni - KASIM 2021

Rekabet Hukuku Gelişmeleri

TÜRKİYE

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/4 sayılı Tebliğ yürürlüğe girdi. İlgili Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile, muafiyet kapsamında kalınması için sağlayıcının mal veya hizmet sağladığı ilgili pazarda sahip olabileceği azami pay oranı ve tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalar bakımından alıcının mal ve hizmetleri aldığı ilgili pazarda sahip olabileceği azami pay oranı %40’tan %30’a indirildi.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/dikey-anlasmalara-iliskin-grup-muafiyeti-fcb6e3a0a440ec118144005056b1ce21

Kurul, ilk kez bir önaraştırma sürecinin taahhütle sonlandırılmasına karar verdi.

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/sisecam-aciklama-metni-pdf

DÜNYA

Avrupa Birliği Parlamenter Komitesi (“Komite”) değiştirilen Taslak Dijital Pazarlar Yasasını (Draft Digital Markets Act) (“Taslak Yasa”) oy çoğunluğuyla kabul etti. Dijital pazarlardaki rekabeti düzenlemeyi ve ‘geçit bekçisi’ olarak kabul edilen çevrimiçi platformlara bir dizi kurallar getirmeyi amaçlayan Taslak Yasa ilk olarak geçtiğimiz yıl Aralık ayında yayınlanmıştı. Taslak Yasa’ya getirilen değişiklik önerileri doğrultusunda, çevrimiçi platformların Taslak Yasa kapsamına girip girmeyeceğini belirleyen ciro eşikleri ve ihlal halinde verilecek ceza miktarı yükseltildi. Aynı zamanda Komite, Taslak Yasa’nın uygulanması bakımından yetkinin sadece Avrupa Komisyonu’nda olmasını, ulusal rekabet otoriteleri ve Komisyon arasındaki uyumun sağlanması için ise özel bir denetleme grubu oluşturulmasını önerdi. Değiştirilen Taslak Yasa’nın, önümüzdeki ay yapılması planlanan nihai oylama için Avrupa Parlamentosu'na sunulması planlanıyor.

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2021/11-22/DMA_Comrpomise_AMs_EN.pdf