TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Mart 2024

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu / Rekabet Kurumu

Türk Rekabet Kurumu (“Kurum”) Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporunu (“Rapor”) yayımladı. Rapor’da akaryakıt piyasasının yapısı, piyasadaki oyuncuların davranışları ve sektörel düzenlemelerin doğurduğu rekabetçi ve rekabet karşıtı etkiler incelendi. Kurum, bu incelemeleri neticesinde sektörün hiçbir seviyesinde etkin rekabetçi bir işleyişin olmadığını tespit ederek rekabetin gelişmesine katkı sunmak amacıyla çeşitli çözüm önerileri getirdi. Bu çözüm önerilerinin başında; (i) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) ve dağıtıcılar tarafından tavan/tavsiye niteliğindeki pompa fiyatının yayınlanmasının sonlandırılması, (ii) EPDK’nin çevrim içi fiyat duyuruları ile sağlanan şeffaflığın tüketici tarafında daha fazla etki doğurabilecek şekilde tasarlanması, tüketiciye kullanım kolaylığı sunulması ve tüketicinin bu bilgiye erişimi hakkında bilgilendirilmesi ve bu amaca yönelik araçların geliştirilmesi, (iii) piyasaya giriş önündeki engellerin kaldırılması ve (iv) tüketicilerin piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamının Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olması zorunluluğu konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gelir.

DÜNYA

Designated gatekeepers must now comply with all obligations under the Digital Markets Act / Avrupa Komisyonu

7 Mart 2024 tarihi itibariyle, Avrupa Komisyonu’nun Eylül 2023 tarihinde Dijital Piyasalar Yasası (Digital Markets Act, “DMA”) kapsamında geçit bekçisi (gatekeepers) olarak belirlediği platformların DMA’nın tüm yükümlülüklerine tam olarak uyma zorunluluğu uygulanmaya konuldu. Bu kapsamda, geçit bekçilerinin DMA’ya etkin bir şekilde uyum sağladıklarını kanıtlamaları ve uyum raporlarında alınan önlemleri ana hatlarıyla belirtmeleri gerekir. Böylelikle, müşterilerine ulaşmak için altı geçit bekçisi tarafından sunulan hizmetlere bağımlı olan Avrupa Birliği’nde yerleşik ticari kullanıcıların geçit bekçileriyle daha rekabetçi ve adil bir piyasada yarışabilmesi hedeflenir.


Generative artificial intelligence: AFCA submits contribution on competition challenges in response to the European Commission’s call for contributions / Avusturya Federal Rekabet Otoritesi

Avrupa Komisyonu’nun 9 Ocak 2024 tarihinde sanal dünyalarda rekabet ve generatif yapay zekâ alanlarına ilişkin sektör paydaşlarına bulunduğu çağrı neticesinde Avusturya Federal Rekabet Otoritesi (AFCA) 2024 yılında; Adli Tıp, Veri Analizi ve Yapay Zeka Departmanını önemli ölçüde genişletme çalışmaları başlatmıştı. Bu alanda yaşanan yeni bir diğer gelişme uyarınca AFCA, yeni bir Dava Departmanı kurarak dijital piyasalar alanındaki çalışmaları bu departmana özgüledi. Bu kapsamda yapılan genişletme çalışmaları ile AFCA tarafından rekabet uzmanlarının günümüz soruşturmalarında ihtiyaç duyabilecekleri tüm dijital araçlara sahip olunması hedeflenir.


Agency for Electronic Media and Croatian Competition Agency sign a memorandum of agreement / Hırvatistan Rekabet Ajansı

Hırvatistan Rekabet Ajansı ve Elektronik Medya Ajansı; elektronik medya pazarı, dijital pazar ve bağlantılı diğer pazarlarda rekabet alanında etki doğuracak bir işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği anlaşması kapsamında; etkin rekabetin sağlanması amacıyla her iki taraf da elektronik medya ve dijital pazarlarda sunulan hizmetler ve teknolojilerde yeniliği teşvik etmeyi ve pazara yeni gireceklere erişim sağlamayı taahhüt etti. Bununla birlikte taraflar, Rekabet Yasası ve Elektronik Medya Yasası uyarınca yetkili makamlardan herhangi biri tarafından ele alınan somut vakıalarda uzman ve teknik olmak üzere birbirlerine karşılıklı yardım sağlayacaklarını, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine ilgili pazarlarda faaliyet gösteren oyuncuların rekabet kurallarına uyumuna ilişkin uzman görüşü vereceklerini ve ilgili bilgi ve verileri birbirleriyle paylaşacaklarını belirtti.