TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Mart 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik sektör incelemesi başlatıldı

Rekabet Kurulu, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik sektör incelemesi başlattı. Sektör incelemesi ile, başta kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olmak üzere, afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kalıcı ve hızlı bir iletişim kanalının oluşturulması amaçlanır. Buna ek olarak, belirli sektörlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesi ve bölgede teşebbüsler arasında gerçekleşebileceği öngörülen iş birliklerinin rekabetçi biçimde tesis edilmesi öngörülür.


Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu Yayımlandı

Rekabet Kurumu’nun merceğindeki önemli alanlarından birini oluşturan hızlı tüketim malları (HTM) perakendeciliği sektörünü ele alan Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu (Nihai Rapor) yayımlandı. Nihai Rapor kapsamında yapılan incelemelerde sektörün genel yapısı ve işleyişi ortaya konulduktan sonra, sektörde yaşanan yoğunlaşma artışının hangi yollarla gerçekleştiği incelenmiş ve perakende sektörüne yönelik ayrı birleşme ve devralma bildirim eşiklerine gerek olup olmadığı değerlendirilmiştir. Raporda özellikle alıcı gücünün rekabet üzerindeki etkilerine odaklanılmış ve alıcı gücünün kötüye kullanılması olasılığının ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Ek olarak, sektördeki dijitalleşme eğilimi ve oranı incelenmiş olup bu sektöre ilişkin rekabet hukuku analizlerinde dijitalleşmenin piyasalara etkisinin dikkate alınması hususu tartışılmıştır. Ayrıca, HTM perakendeciliğinde sektörün rekabetçi yapısına olumsuz etki edebilecek bazı unsurlar da ele alınmış olup haksız ticari uygulamalar, tüketicilerin yanıltılmasına neden olabilecek firma davranışları, özel gramajlı ürün üretilmesi ve yeni mağaza açılışlarının nüfus kriterine bağlanması ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.

DÜNYA

Critical Raw Materials: ensuring secure and sustainable supply chains for EU's green and digital future

Avrupa Komisyonu, AB’nin güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir kritik hammaddelere erişimini sağlamak üzere Kritik Hammaddeler Yasası olarak adlandırılan ayrıntılı bir yasa teklifinde bulundu. İlgili Yasa ile AB’nin temel önceliklerinin belirlenmesi, güçlü tedarik zincirlerinin oluşturulması, tedarik risklerinin azaltılması, araştırma, yenilik ve yeteneğe yatırım yapılması, stratejik ortaklıkların genişletilmesi gibi çeşitli hedeflerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.


FTC Extends Public Comment Period on Its Proposed Rule to Ban Noncompete Clauses Until April 19

ABD Rekabet Otoritesi Federal Ticaret Komisyonu (“FTC”), işverenlerin çalışanları aleyhine rekabet yasağı getirmesini yasaklamak için önerdiği yeni kural bakımından kamuoyunun görüşünün alınmasına ilişkin süreyi uzatma kararı aldı. Böylelikle FTC, önerilen kuralla ilgili değerlendirmeleri 19 Nisan’a kadar kabul edecek. FTC tarafından 2023 yılının Ocak ayında açıklanan söz konusu kural, rekabet yasağının adil olmayan bir rekabet yöntemi oluşturduğu ve bu nedenle Federal Ticaret Komisyonu Yasası’nın 5. Bölümü’nü ihlal ettiği yönündeki tespite dayanır.


Competition law warning and advisory letters register

İngiltere otoritesi CMA, olası ihlallere ilişkin endişeleri olması halinde işletmeleri takip etmek ve rekabet mevzuatına uyumu teşvik etmek amacıyla hazırladığı uyarı ve tavsiye mektuplarını güncelledi.


Expanding digital platform ecosystems to be examined by ACCC

Avustralya Rekabet Otoritesi, beş yıllık Dijital Platformlar Sektör İncelemesi’nin bir parçası olarak Avustralya’daki dijital platform hizmet sağlayıcılarının genişleyen ekosistemlerini incelemeyi planlamaktadır. Bu bağlamda yayımlanan çalışma raporu ile dijital platformlar tarafından alınan yatırım kararları, her bir ekosistem içindeki ürün ve hizmetlerin birbiri ile ilişkisi ve bunun rekabet ve tüketiciler üzerindeki potansiyel etkileri hakkında tüketicilere, işletmelere ve ilgili paydaşlara çeşitli sorular yöneltilerek onlardan görüş istenmektedir.


The Study Group on Innovation and Competition Policy

Japonya Rekabet Otoritesi (“JFTC”) inovasyon ve rekabet politikasını tartışmak üzere uzmanlardan oluşan İnovasyon ve Rekabet Politikası Çalışma Grubu’nu oluşturdu.


Comission Releases Terms of Reference to Establish a Media and Digital Platforms Market Inquiry

Güney Afrika Rekabet Otoritesi, dijital platformlarda medya içeriğinin dağıtımı ile ilgili Medya ve Dijital Platformlar Sektör İncelemesi başlattığını duyurdu. Bu kapsamda Otorite, taslak Görev Tanımı hakkında kamuyu ve ilgili paydaşları yazılı görüş bildirmeye davet etmektedir. Araştırmanın odaklanacağı başlıca dijital platformlar arasında arama motorları, sosyal medya siteleri, video paylaşım ve haber toplama platformları yer almaktadır.


AFCA launches inquiry into online food delivery platforms

Avusturya Rekabet Otoritesi (“AFCA”) çevrimiçi yemek dağıtım sektörüne ilişkin bir inceleme başlattı. Bu kapsamda, AFCA söz konusu platformların nasıl çalıştığını daha iyi anlamak ve herhangi bir rekabet endişesi olup olmadığını değerlendirmek için Viyana’daki restoranları ve paket servis şirketlerini incelemektedir.