Tüsiad Rekabet Bülteni - ŞUBAT 2022

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

DÜNYA

Halihazırda 330/2010 Sayılı Dikey Grup Muafiyeti Tüzüğü’nü gözden geçiren Avrupa Komisyonu, bu bağlamda ikili dağıtım sistemindeki* bilgi değişimi konusuna ilişkin taslak bir kılavuz yayımladı. (*İkili dağıtım sistemi, bir sağlayıcının yalnızca pazarın üst seviyesine değil, aynı zamanda alt seviyesine de mal veya hizmet sağladığı ve böylece bağımsız dağıtıcılarıyla da rekabet ettiği bir senaryo olarak dikkate alınabilir.)

https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-02/guidance_information_exchange_VBER_dual_distribution_2022_0.pdf

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Kanada Rekabet Bürosu ve Yeni Zelanda Ticaret Komisyonu (hep birlikte Five Eyes Nations), küresel tedarik zincirlerine dahil olan şirketleri rekabeti sınırlayıcı anlaşma yapmamaları konusunda yazılı olarak uyardı.

https://www.gov.uk/government/news/international-agencies-put-supply-chains-on-notice-against-collusion

OECD rekabet birimi, OECD Rekabet Trendleri 2022 adlı çalışmasını yayımladı.

https://www.oecd.org/daf/competition/oecd-competition-trends-2022.pdf