TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Eylül 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

"Aktif İşbirliği Yönetmeliği Taslağı" kamuoyu görüşüne açılmıştır

Rekabet Kurumu, Aktif İşbirliği Yönetmeliği Taslağını kamuoyunun görüşüne sundu. On dört yılı aşkın süredir yürürlükte bulunan Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden itibaren geçen süre zarfında kaydedilen uygulama sonuçları, başta uzlaşma müessesesi olmak üzere ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler ve emsal ülke uygulamaları ışığında Rekabet Kurumu, aktif işbirliğine ilişkin yürürlükteki düzenlemenin güncellenmesi gerektiğini değerlendirerek yeni bir yönetmelik taslağı hazırlıklarını başlattı.

Aktif İşbirliği Yönetmeliği Taslağı ile özellikle; (i) aktif işbirliği başvurusunda bulunacak olanlara katma değer yaratan belge sunma şartının düzenlenmesi, (ii) kartel kolaylaştırıcısı kavramının tanımlanmasıyla birlikte, bir kartelin kurulmasına ve/veya sürdürülmesine aracılık eden, kolaylaştıran teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin aktif işbirliğinden yararlanmasına ilişkin hukuki belirlilik sağlanması, (iii) aktif işbirliği başvurularına makul bir süre sınırı getirilmesi, (iv) başvuru sahiplerinin yeni bilgi ve belge sunma sürelerinin belirlenmesi gibi düzenlemelere yer verilir. Bu düzenlemeler ile çeşitli maddelerde ifade değişikliğine gidildiği, yani kavramların getirildiği ve maddeler arasındaki bütünlüğün sağlanmasının hedeflendiği görülür.

DÜNYA

Sector inquiry into food industry – focus paper price comparison sites

Avusturya Federal Rekabet Otoritesi (AFCA), bir seneye aşkın süredir yürüttüğü gıda endüstrisi sektör incelemesinin sonuna gelindiğini, raporun nihai halinin Ekim 2023’te yayınlanacağını duyurdu. AFCA, tarihinin en büyük pazar incelemelerinden biri olan söz konusu sektör incelemesi, farklı ürün gruplarında satış rakamları, ürün yelpazeleri, pazar payları, fiyatlandırma, ticari uygulamalar, maliyetler, giriş engelleri, fiyat şeffaflığı ve benzeri birtakım faktörlerin analiz edilmesini amaçlar. AFCA söz konusu sektör araştırması kapsamında yeni yayımladığı çalışmasıyla fiyat karşılaştırma sitelerinin güncel durumunu analiz ederek tüketiciler için fiyat karşılaştırma deneyiminin iyileştirilmesi için çeşitli öneriler sunar.


Report on the margin available for cross-border electricity trade in the Baltic states in 2022 has been prepared

Baltık devletlerinin ulusal düzenleyici kurumları Estonya Rekabet Kurumu (ECA), Letonya Kamu Hizmetleri Komisyonu (Public Utilites Commission of Latvia) ve Litvanya Ulusal Enerji Düzenleme Konseyi (the Public Utilites Commission of Latvia and the National Energy Regulatory Council of Lithuania) 2022 yılında Baltık ülkelerinde bölgeler arası elektrik ticareti için mevcut marj hakkında ortak bir rapor hazırladı. Rapor, Baltık ülkeleri arasında bölgeler arası ticaret için elektrik iletim sistemi operatörleri tarafından kullanıma sunulacak ara bağlantı kapasitesi için minimum değerleri belirleyen Avrupa Birliği’nin 2019/943 sayılı Tüzüğü’nün 16(8) maddesi ile ilişkilidir. Rapor, alternatif akım hatlarında gün öncesi piyasası için Baltık ülkeleri elektrik sistemleri arasında elektrik ticareti için mevcut olan marjlardan yola çıkılarak, Tüzüğün ilgili hükmüne ne ölçüde uyulduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunur.


Details of National Implementation of EU Digital Services Regulations Unveiled

Lüksemburg Ekonomi Bakanı, dijital hizmetlere ilişkin Avrupa Birliği Tüzükleri ve bu tüzüklerin ulusal düzeyde nasıl uygulanacağına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Bu kapsamda Lüksemburg Rekabet Otoritesi, halihazırda Dijital Piyasalar Yasası’nın (DMA) uygulanması konusunda sahip olduğu yetkilere ek olarak Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kurallarının uygulanmasında da görev üstleneceği ortaya konuldu. Bu doğrultuda Avrupa genelinde hizmet sağlayan çok büyük çevrimiçi platformların ve arama motorlarının DSA’ya uygunluğu Avrupa Komisyonu tarafından denetlenirken, geriye kalan Lüksemburg merkezli aracı hizmet sağlayıcılarının DSA yükümlülüklerine uyumlu davranıp davranmadığının Lüksemburg Rekabet Otoritesi’nin denetimi altında olacağı açıklandı.


İspanya Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu (CNMC) elektrik pazarlama şirketlerinin telefon ve internet üzerinden sunulan müşteri hizmetleri servislerini analiz etmek için anonim müşteri kimliğine bürünerek incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sırasında, regüle pazarlarda (gaz ve elektrik) tamamen çevrimiçi sözleşme yapmanın zorluğunun yanı sıra, temel sözleşme verilerinin pazarlamacıların çoğunun internet sitelerinin özel kısımlarında bulunuyor olması ortak sorunlar arasında gösterildi. Telefon kanalında ise, birçok pazarlamacıda sözleşme öncesi verilen bilgilerin yetersizliği ve bunların kimi zaman kullanıcıların teklifin ayrıntılarına başvurmasını engelleyen arama içi sözleşmeler yoluyla gerçekleştiği tespit edildi. Hizmet sözleşmeleri yapılırken müşterilere şeffaf bilgi verilmediğini değerlendiren CNMC, şirketlerin bu durumu düzeltip düzeltmediğini takip ederek düzenleyici değişiklikler önereceğini açıkladı.