“4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 5. Maddelerinin Yatay İşbirliği Anlaşmalarına Uygulanması Hakkında Kılavuz Taslağı" ve “Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğ Taslağı”na dair TÜSİAD Görüşü