Tüsiad Rekabet Bülteni - MART 2022

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

TÜRKİYE

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (“2010/4 sayılı Tebliğ”) ile Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuzlarda değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler ile 2010/4 sayılı Tebliğ’de Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunlu olan işlemler bakımından ciro eşikleri yükseldi. Ek olarak, 2010/4 sayılı Tebliğ’e “teknoloji teşebbüsleri” tanımı eklendi ve bu teşebbüslerin taraf olduğu işlemler bakımından ilave bir bildirim yükümlülüğü getirildi. Birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu ise elektronik formata dönüştürülmek üzere yeniden düzenlendi.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurulundan-izin-alinmasi-gereken-82269c8a8f9bec11a21c00505685ee05

Rekabet Kurumu, Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nu 11.03.2022 tarihinde yayımladı. İlgili Rapor kapsamında yaş meyve ve sebze sektöründeki rekabete ilişkin çeşitli tespitler yapıldı ve iyileştirme önerileri sunuldu.

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/sektor-raporlari/yas-sebze-ve-meyve-sektor-raporu-nihai-rapor-yayinlanan-revize16-03-22-20220316161703231-pdf

18.03.2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Kurul ile uzlaşma usulünün sonucunu etkileyen önemli bir değişiklik yapıldı. Değişiklik doğrultusunda, uzlaşan teşebbüslere uzlaşmaya ilişkin gerekçeli kararın nihai karardan önce tebliğ edilmesi mümkün hale geldi. Yine bu doğrultuda idari para cezalarının nihai karardan önce ödenmesine imkân sağlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-13.htm

DÜNYA

Rekabet otoriteleri Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle artan gaz fiyatlarını araştırırken, Avrupa Rekabet Ağı (European Competition Network) savaşın olumsuz etkilerini önlemek amacıyla oluşturulan rakip işbirliklerine yaptırım uygulamama sözü verdi.

https://globalcompetitionreview.com/european-commission/eu-enforcers-step-response-russian-invasion

Avrupa Komisyonu Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, telekomünikasyon pazarında “pan-Avrupa konsolidasyonu”nun önündeki engelleri azaltmaya odaklanmak istediklerini söyledi. Avrupa Komisyonu Rekabet Birimi’nin ilerleyen günlerde telekomünikasyon sektörünü mercek altına alması bekleniyor.

https://globalcompetitionreview.com/european-commission/vestager-ready-prioritise-telecoms-markets-following-digital-legislation

Avrupa Komisyonu, Yatay İşbirliği Kılavuzu’nun güncellenmesi kapsamında hazırlanan taslağa sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşılması ve veri paylaşımı ile ilgili özel bir bölüm ekledi. Aynı zamanda araştırma ve geliştirme anlaşmaları için gerçekleştirilecek yatay anlaşmalara ilişkin muafiyet kurallarının da güncellenmesi önerildi.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1371

Federal Alman Rekabet Otoritesi (Bundeskartellamt) başkanı Andreas Mundt, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat gelişmelerini takip ettiklerini duyurdu. Mundt, ham petrol fiyatlarının düşmesi ancak akaryakıt fiyatlarının düşüş trendini takip etmemesi halinde ham petrol pazarının, rafinerilerin ve benzin istasyonu işleticilerinin incelenebileceğini ifade etti.

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/16_03_2022_Benzin.html?nn=3599398