TÜSİAD Rekabet Hukuku Bülteni – Aralık 2023

Rekabet Bulteni

Rekabet Hukuku Bülteni, Rekabet Hukuku Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Bülten Alt Çalışma Grubu tarafından her ay hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında rekabet hukuku alanında yaşanan gelişmeleri derleyen bülten, TÜSİAD üyeleri ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.

TÜRKİYE

Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesine Yönelik Çalıştay

Rekabet Kurumu, çevrim içi reklamcılık sektör ön incelemesine yönelik çalıştay düzenledi. Çevrim içi reklamcılık pazarının dinamikleri ile davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının analiz edilmesini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tespitini hedefleyen “Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesi Raporu” daha önce Kurum’un sitesinde kamuoyu görüşlerine sunulmuştu. Kurum, Ön Rapor sonuçlarında ulaşılan bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerinin ilgili kurum ve kuruluşlar, çevrim içi reklamcılık ekosisteminde yer alan sektör oyuncuları ve akademisyenlerin bir araya geldiği bir platformda ele alınmasının raporun nihai halinin verilmesi aşamasında faydalı olacağını değerlendirdi.


Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rekabet Kurulu tarafından çıkarılan “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 16 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin yayınlanmasıyla birlikte 15.02.2009 tarihli ve 27142 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik’in içerdiği yeni düzenlemeler, yürürlükten kaldırılan önceki yönetmelikten farklılaşan hususlar ve Yönetmelik’in açıklanmasına ilişkin olarak çıkarılacak kılavuzda yer verilmesi öngörülen başlıklar, kamuoyuna açık bir webinarda 18.12.2023 tarihinde ele alındı.

Yönetmelik; önceki düzenlemeden farklı olarak, karteli ispat etme imkânını güçlendiren bilgi ve belgeleri ifade eden “katma değerli belge” kavramını düzenler ve aktif işbirliği başvurusunda bulunacak olanlara katma değer yaratan belge sunma şartını öngörür. Ayrıca, Yönetmelik ile kartel kolaylaştırıcılarının da aktif işbirliğinden yararlanmasına ilişkin hukuki belirlilik sağlanır ve teşebbüsler ile teşebbüs birliklerinin yanı sıra teşebbüs yönetici ve çalışanlarının da aktif işbirliği başvurusunda bulunabilecekleri düzenlenir.


Kırmızı Et Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlatılmıştır

Rekabet Kurumu, kırmızı et sektörüne yönelik sektör incelemesi başlattığını duyurdu. İnceleme ile sektöre ilişkin piyasa dinamiklerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, pazarda faaliyet gösteren oyuncuların karşılaştığı yapısal sorunların tespiti, söz konusu sorunlara çözüm önerileri getirilebilmesi ve pazardaki rekabet koşullarının iyileştirilmesine yönelik rekabet politikası önerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

DÜNYA

CMA builds on plan to support people, businesses and UK economy

İngiliz Rekabet Otoritesi (“CMA”), 2024-2025 dönemi için hazırladığı taslak yıllık planını kamuoyunun görüşüne sundu. Anılan planda CMA, Parlamento'nun Dijital Piyasalar, Rekabet ve Tüketiciler (“DMCC”) Yasa Tasarısı ile kendisine verdiği yeni sorumlulukları üstlenirken, yapay zekâ, işgücü ve yerleşim/konut piyasalarındaki çalışmaları hakkında güncellemelere yer verir. CMA’nın nihai yıllık planını 2024 baharında yayımlaması beklenir.


Trends in Digital Markets: a CMA horizon scanning report

CMA, dijital pazarlarda rekabeti ve tüketicileri önemli ölçüde etkileyebilecek 10 trend hakkında bir rapor yayınladı. Rapor, gelecekteki olası gelişmeler ve 10 dijital trendin rekabet ve tüketiciler üzerindeki potansiyel etkileri hakkındaki görüşleri ortaya koyar. Raporda ortaya konulan görüşler, önümüzdeki yıllarda bu piyasalarda nelerin önemli olabileceğine dair genel bir bakış sunar.


The Autorité submits for public consultation a draft notice aimed at providing undertakings with informal guidance on the compatibility of their sustainability projects with competition rules

Fransız Rekabet Otoritesi, sürdürülebilir kalkınma alanında projeler yürütmek isteyen teşebbüslere, projelerinin rekabet kurallarına uygunluğu konusunda gayri resmi rehberlik sağlamayı amaçlayan bir taslak bildiriyi kamuoyu görüşüne sundu. Taslak bildiri, projeleri yeni veya özellikle karmaşık bir rekabet sorunu ortaya koyan teşebbüslerin, Otoritenin Genel Raportörüne danışabilecekleri ve Genel Raportörün projelerinin rekabet hukukuna uygunluğunu değerlendirdiği bir çerçeve sunar. Görüş alma süreci, 23 Şubat 2024 tarihinde tamamlanacaktır.


Data protection and competition: the CNIL and the Autorité de la concurrence sign a joint declaration

Fransız Veri Koruma Otoritesi (“CNIL”) ve Fransız Rekabet Otoritesi, “Veri koruma ve rekabet: ortak bir hedef” başlıklı ortak bir bildiriye imza attılar. Ekonominin dijital dönüşümü ve özellikle büyük ölçekli dijital platformlar olmak üzere yeni iş modellerinde verinin önem kazanmasıyla birlikte, rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenlemelerin kesiştiği noktada yeni soruların ortaya çıktığı tespit edildi. CNIL ve Fransız Rekabet Otoritesi, bu soruları birlikte ele alarak iş birliklerini derinleştirmeye karar verdiklerini açıkladılar. Bu iş birliğinin piyasalarda daha fazla öngörülebilirlik ve yasal kesinlik sağlaması beklenir.


Alman Federal Kartel Ofisi ve Federal Bilgi Güvenliği Ofisi arasında tüketicinin korunması alanındaki işbirliği üç yıl daha uzatıldı. Anılan iki otorite, 2021'den bu yana tüketicilerin menfaatleri doğrultusunda yetkinliklerini bir araya getirmektedir.