Raporlar

STEM Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması başlıklı bu çalışma TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu’nun bünyesindeki İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu’nun faaliyetleri çerçevesinde Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır.
22 Eki 2014

Türkiye'de Alternatif Turizmin Gelişimine Yönelik Değerlendirmeler

“Türkiye’de Alternatif Turizmin Gelişimine Yönelik Değerlendirmeler” başlıklı bu çalışma, TÜSİAD Sanayi ve Tarım Politikaları Komisyonu bünyesinde bulunan Turizm Çalışma Grubunun koordinasyonunda 24 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen “Alternatif Turizm Yuvarlak Masa” Toplantısında sektör temsilcileri tarafından iletilen görüş ve değerlendirmelerin TÜSİAD Sanayi Stratejisi ve Sektör Politikaları Bölümü Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu tarafından ilgili politika belgelerindeki bilgilerle birlikte yorumlanması neticesinde oluşturulmuştur. Söz konusu çalışmanın hazırlanmasında “Alternatif Turizm Yuvarlak Masa” toplantısına katılarak görüş ve değerlendirmeleriyle katkıda bulunan değerli sektör temsilcilerine, TÜSİAD Turizm Çalışma Grubu Üyelerine ve TÜSİAD Turizm Çalışma Grubu Başkanı Naile Göçen Çukurova’ya teşekkür ederiz.
27 Eyl 2014

Rekabet Hukuku ve Rekabet Gücü Sektör Tartışmaları: Enerji Sektörü

Rekabet Hukuku ve Rekabet Gücü Sektör Tartışmaları: Enerji Sektörü başlıklı bu rapor, Şirket İşleri Komisyonu’na bağlı Rekabet Hukuku Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde Çalışma Grubu Başkanı Av. Gönenç Gürkaynak’ın koordinasyonunda TÜSİAD Rekabet Hukuku Çalışma Grubu ve TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu’nun (elektrik ve doğal gaz piyasasına ilişkin konularda) katkılarıyla hazırlanmıştır. Raporun hazırlanma sürecinde katkılarından dolayı ELİG Ortak Avukat Bürosu'nda görev alan Ayşe Güner’e, Av. Hakan Özgökçen’e ve Av. Cihan Doğan’a teşekkür ederiz. Rapor, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcıları Melda Çele, Nurşen Numanoğlu, TÜSİAD Şirket İşleri Bölüm Sorumlusu Gaye Uğur Sarıoğlu, Uzmanı Sinem Hanife Kuz, TÜSİAD Sanayi Stratejileri ve Sektör Politikaları Bölüm Sorumlusu Mehmet…
22 Eyl 2014

TÜSİAD Konjonktür Raporu 2014

TÜSİAD’ın makroekonomik tahlil ve tahmin çalışmalarını kamuoyuna yansıtmak amacıyla hazırlanan TÜSİAD Konjonktür Raporu’nun ilk sayısı yayınlandı. Ulusal hesaplar istatistiklerinin açıklanmasını takiben hazırlanan rapor, TÜSİAD’ın Komisyon ve Çalışma Grubu faaliyetleri yanı sıra, TÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen makroekonomik eğilimler anketi sonuçlarını ve Genel Sekreterlik ekonomik araştırma çalışmalarını yansıtıyor. Rapor, küresel makro gelişmeler ile Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve bunlara yönelik politika tepkilerini iş dünyası perspektifinden değerlendiriyor.
12 Ağu 2014

"Türkiye'de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri: Fonksiyonel Gelir Kaynakları ve Bölgesel Eşitsizlikler" Raporu

TÜSİAD Sosyal Politikalar Komisyonu’nun faaliyetleri çerçevesinde, “Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri: Fonksiyonel Gelir Kaynakları ve Bölgesel Eşitsizlikler” raporu İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Raziye SELİM ve Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI ile İTÜ İşletme Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Ayşe Aylin BAYAR tarafından hazırlanmıştır. 2002-2011 dönemini ele alan çalışma, Türkiye’de bireysel gelir eşitsizliği dağılımının zaman içindeki seyrini, fonksiyonel gelir kaynakları ve bölgesel etkileri açısından inceliyor.
27 Haz 2014

Türkiye İlaç Sanayii: Sürdürülebilir Büyüme için Öneriler

“İlaç Sanayii Görev Gücü”, ilaç sanayiinin sürdürülebilir ve küresel rekabet üstünlüğüne sahip olacak şekilde gelişimini ve bu yolla ülke ekonomisine istihdam, katma değer ve ihracat açısından katkısının artırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, İlaç Sanayii Görev Gücünün koordinastonunda hazırlanan ilk çalışma olan “Türkiye İlaç Sanayii: Sürdürülebilir Büyüme için Öneriler” ile Türkiye ilaç sanayiinin mevcut yapısı hakkında bilgi verilerek sektörün sürdürülebilir büyümesi için önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır.
15 Haz 2014

"Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi" Semineri Deşifre Metni

TÜSİAD, fikri mülkiyet haklarının doğrudan şirket stratejisini ve karlılığını ilgilendiren yönetimsel bir araç olduğunu vurgulamak amacıyla “Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi” raporunu hazırlamıştır. Raporda fikri mülkiyet değerleme yöntemleri çeşitli örneklerle ele alınmaktadır. Rapor, işletmelerin fikir ürünlerini nasıl daha etkin kullanabilecekleri ve şirketlerine gelir sağlayacak bir varlık haline getirebilecekleri konusunda yol göstermeyi amaçlamaktadır.
12 Haz 2014

"Dijital Pazarın Odak Noktası e-Ticaret: Dünya’da Türkiye’nin Yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar" Raporu

Rapor, TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu'nun altında faaliyet gösteren Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde, Markafoni Kurucu Ortağı Sina Afra tarafından hazırlanmıştır. Raporun amacı, Türkiye e-ticaret sektörünün dünyadaki yerini tespit etmek, Türkiye'nin kısa ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan e-ticaretin gelişmesi için yapılması gerekenleri belirlemek ve ilgili paydaşlara sunmaktır.
05 Haz 2014
Page 9 of 54
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: